Lämna synpunkter på förslaget till den nya cykelplanen!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nu finns ett förslag på ny cykelplan för Trollhättan och du är välkommen att lämna synpunkter senast den 7 oktober 2022. I vår cykelplan beskriver vi hur infrastrukturen för cykel bör förbättras för att fler ska kunna cykla i Trollhättan. Cykelplanen kommer att vara underlag för beslut kring nya investeringar och hur drift och underhåll sköts. Den innehåller bland annat ett förslag på nya cykelvägar och i vilken ordning de bör byggas.

Synpunkter skickas till kontaktcenter@trollhattan.se, skriv Cykelplan i ämnesraden.

Du kan även skicka vanlig post till:
Trollhättans Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
461 83 Trollhättan.

Synpunkterna kommer att besvaras och redogöras för inför att planen antas politiskt senare i höst.

Läs förslaget för den nya cykelplanen här! 

Senast granskad 2022-09-07 av REBLJU