Två personer håller i en utbildning för sjuksköterskor. Maria Käll och Lisa Tyrsing, sårbehandlingsexperter på OneMed, utbildar och stöttar Trollhättans Stads sjuksköterskor i arbetet med att minska antalet såromläggningar.

Bättre sårbehandling ska öka människors livskvalité

Just nu pågår en satsning på sårbehandling inom Trollhättans Stad. Syftet är att öka människors livskvalité, minska antalet sår och öka personalens kompentens.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har påbörjat en satsning på sårbehandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation. Bland annat genomförs fyra utbildningsdagar för kommunens sjuksköterskor med sårvårdsexperter från vårdföretaget OneMed.
– Vi vill minska antalet sår som finns i Trollhättan och skapa en bättre livskvalité för de människor vi tar hand om. Färre sår innebär i sin tur en minskad materialförbrukning, minskade materialkostnader och en minskad arbetsbelastning för personalen. Så det finns många vinster med det, säger Maria Söderqvist, enhetschef för sjuksköterskor i Trollhättans Stad.

Experthjälp i verksamheterna

Utöver utbildningar kommer även sårbehandlingsexperter arbeta tillsammans med Trollhättans Stads sjuksköterskor på plats under våren.
– Vi kommer följa med till alla patienter som får sårbehandling och hjälpa till med individuella bedömningar. Genom kvalitetsbaserad behandling ska vi tillsammans med personalen läka patienternas sår snabbare, säger Maria Käll och Lisa Tyrsing, sårbehandlingsexperter på OneMed.

I Trollhättans Stad genomförs ungefär 550 såromläggningar i veckan.
– Målet är att minska det ner till 175 omläggningar i veckan genom en bättre och effektivare sårvård, säger Maria Käll och Lisa Tyrsing.

Senast granskad 2022-10-05 av JENMAR