Foto på personer från flygplatsen, tre piloter samt skaparna av bolaget Västflyg

Återstart av flyglinje till Stockholm

Den 7 mars kommer Trollhättan återigen att ha en flyglinje till Stockholm då det nybildade flygföretaget Västflyg AB återstartar det reguljära flyget mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Bromma.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är planerat för 14 avgångar per väg varje vecka söndag till fredag. Tidtabellen är satt efter näringslivets behov. 

Flygföretaget har dessutom en uttalad inriktning på att vara aktiv inom den stegvisa omställningen till fossilfri flygtrafik.

Flygplanstypen kommer att vara densamma som tidigare flugit på linjen nämligen en Saab 340 som är ett propellerplan med plats för 33 passagerare. 

Bakom bolaget står tre västsvenska profiler som gått in som ägare för att bidra till att öka regionens attraktivitet ytterligare genom snabba och bra flygförbindelser med vår huvudstad.

Västflygs tre ägare är:
Svante Andersson,
med bakgrund i västra Skaraborg och ägare till Stenhaga Invest.

Per Arwidsson,
uppväxt i Hällevadsholm och ägare till Arwidsro

Carl Silfverschiöld,
ägare till Koberg Förvaltning AB med fl era bolag

 

Relaterad information

Läs mer om Västflyg

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU