En skylt där det står välkommen till Källstorpsgården. Skylten står intill en parkering där två bilar syns. Bakom parkeringen ligger Källstorpsgården, ett stort flervåningshus i tegel.

Upprustning av Källstorpsgården

Under hösten 2021 startade arbetet med att rusta upp vård- och omsorgsboendet Källstorpsgården. Ombyggnationen görs för att bland annat skapa en bättre och trivsammare boendemiljö.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arbetet med att rusta upp Strömviksvägen 99, även kallat Källstorpsgården, görs i två etapper. För att minimera störningar bygger man om på en sida i taget av boendet. Ombyggnationen innefattar fyra teamrum (personalutrymmen), elva avdelningskök, utbyggnad av tio gemensamhetsytor, balkonger i anslutning till respektive avdelningskök och ett nytt tillagningskök i byggnadens bottenplan.

Öppnare miljö

Det kommer bli mer ljusinsläpp, enklare att ta sig ut på balkongerna och en öppnare miljö där både personal och boende kan se varandra bättre än idag.
– Vi är så glada för att denna ombyggnad drar igång nu. Det kommer att ge de personer som bor på Källstorpsgården en helt annan boendemiljö där gemensamhetsytorna är skapade för närhet och upplevelse av utomhusmiljö. Medarbetarna ges också helt andra förutsättningar för att leverera en omsorg av högsta kvalitet, säger Jane Johansson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Klart hösten 2022

Ombyggnationen beräknas vara klar under hösten 2022.
– Vi kommer att ha en prövande tid under ombyggnationen, men tillsammans med byggprojektet kommer vi göra allt vi kan för att det ska störa verksamheten i en så liten omfattning som möjligt, säger Jane Johansson.

Senast granskad 2022-10-05 av JENMAR