Emelie Andersson står vid en ek som är särskilt skyddsvärd. En gammal och grov ek.

150+ -åringar får äntligen vårdplan

För att värna några av Trollhättans äldsta invånare har Staden under 2022 jobbat med att ta fram individuella vårdplaner för dessa individer. Men faktum är att flera av dem inte är så gamla som man kanske kan tro. Egentligen bara medelålders. Vi pratar naturligtvis om våra särskilt skyddsvärda träd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under 2022 har Emelie Andersson både gjort sin praktik och sedan varit extra anställd på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Hennes uppgift har varit att jobba med de särskilt skyddsvärda träd som växer på Stadens egen mark. Ett arbete som är en del i Stadens strategi för ekologisk hållbarhet. 

- De särskilt skyddsvärda träden är levande eller döda träd som antingen är över tre meter i omkrets, är gamla eller har en stor hålighet i stammen. I arbetet har vi även tagit med de träd som är på väg att bli särskilt skyddsvärda, så att vi i framtiden har grova, gamla och ihåliga träd, berättar Emelie.

Under året har Emelie varit ute och letat efter fler sådana träd på Stadens mark.

- Jag har hittills hittat 52 nya särskilt skyddsvärda och drygt 190 som är på god väg att bli det.

Värdefulla hyreshus tas om hand

Förutom att träden är en fröjd för ögat och väldigt vackra att titta på så kan de hjälpa oss människor med en rad olika ekosystemtjänster. De bidrar till kollagring, bullerreducering, rening av luft och reglering av vattenflöden. Men kanske viktigaste av allt är de biologiska värdena.

- Trädets olika delar erbjuder flera olika arter en boplats, mat eller skydd. Mossor, lavar, svampar, insekter, fåglar, växter och däggdjur har haft lång tid på sig att hitta sin egen plats, då de träd som jag arbetar med har stått stadiga i marken under många decennier, ibland till och med århundraden!

För att se till att dessa träd får de bästa förutsättningarna att vara kvar och stärkas så har flera av träden nu fått en egen skötselplan. Tanken med skötselplanerna är att träden ska behandlas lite som egna individer. Det blir som att de får en egen journal där vi kan följa trädet under lång tid.

- Flera av träden hotas av att det växer igen runt omkring dem. Det är det överlägset största hotet mot de här träden, speciellt för ekar som måste ha mycket ljus för att trivas och utveckla stora och vida trädkronor. I skötselplanerna beskriver jag vad som behöver röjas undan, allt från sly och buskar till mindre träd. Ungefär 100 träd har fått en egen skötselplan, säger Emelie.

Roligt och viktigt arbete

Emelie uppskattar arbetet med träden och har träffat på många olika sorters träd.

- Det roligaste har varit att jag har fått vara så mycket utomhus och att få göra något som verkligen gör skillnad, både för träden och den biologiska mångfalden. Jag känner stor vördnad för träden och tycker att det är viktigt att vi tar hand om våra äldre. Sen är det ju en enorm lyx att få krama träd på arbetstid!

I Älvrummets naturreservat träffade hon på ett par favoriter.

- Två riktiga kämpar, som står i rasbranterna med rötterna i stenblock. Knotiga och nästintill ihåliga är de men kämpar ändå vidare. För mig ligger skönheten inte i den perfekta sparbankseken.

Relaterad information

Skyddsvärda träd

Senast granskad 2022-12-22 av REBLJU