Person som håller ett litet hus i sina händer

1,5 miljoner till Trollhättan för satsning på hållbar renovering

Formas, statens forskningsråd för hållbar utveckling, har tilldelat Trollhättan 1,5 miljoner kronor för att under ett och ett halvt år utveckla sitt arbete med cirkulär och inkluderande renovering. Bakom ansökan står Trollhättan Stad, bostadsbolaget Eidar och IVL Svenska miljöinstitutet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det här är jättebra! Finansieringen innebär att vi kan växla upp vårt arbete inom det här samhällsviktiga området. Klimatet och social hållbarhet är två prioriterade frågor i Trollhättan och det här projektet, som tar hänsyn till de båda, är verkligen ett steg i rätt riktning, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef Trollhättans Stad.

Miljonprogrammen i centrum för projektet

Projektet ska undersöka hur cirkulär och inkluderande renovering kan främja en klimatneutral upprustning av miljonprogrammen och bidra till stärkt boendeinflytande och minskad bostadssegregation. Projektet samlar praktiknära forskning, förvaltningskompetens, fastighetsutveckling och hyresgäster. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett klimatneutralt och inkluderande Trollhättan och öka kunskapen om möjligheterna med cirkulär renovering utifrån alla tre hållbarhetsperspektiv.

– Det ska bli intressant att få utforska hur och om återbruk och cirkulär ekonomi kan bidra till att minska renoveringskostnader och klimatpåverkan och samtidigt bidra till en ökad boupplevelse för våra hyresgäster, säger Anna Wänblom, chef för social hållbarhet på Eidar.

”Skalbara lösningar för hela Sverige”

Projektet samlar en bred kompetensbas där kommunalt kunnande och förutsättningar kombineras med praktiknära forskning på toppnivå genom IVL Svenska Miljöinstitutet, något som också uppmärksammades som mycket positivt av Formas.

– Det ska bli väldigt spännande att se hur forskningen inom flera områden kan föras samman och bli hanterbar på en praktisk nivå i renoveringen av byggnader från miljonprogrammen. Vi hoppas och tror att arbetet med Trollhättans Stad och Eidar kan ge skalbara lösningar för hela Sverige, säger Jonas Sondal, projektledare för hållbar stadsutveckling på IVL.

Projektet leds av Trollhättans Stad och pågår december 2022 till juni 2024.

Bakgrund till projektet

Visste du att…

  • Trollhättan är en stad med ambitioner att växa och har målet att bli 70 000 invånare år 2030.
  • Trollhättan har närmare 10 000 hyreslägenheter, där en avsevärd del är byggda inom miljonprogrammen och kräver upprustning inom en mycket snar framtid.
  • Bygg- och fastighetssektorn står idag för cirka 20 % av Sveriges totala klimatutsläpp och för cirka 40% av Sveriges totala avfall.
  • I arbetet med att nå klimatneutralitet är det avgörande att hitta effektiva utsläppsminskningar inom branschen. Här kan återbruk och cirkulärt byggande spela en avgörande roll.
  • Bara i Göteborgsregionen uppskattas återbrukets CO2-e-besparing till 3 300 ton per år, bara beräknat på interiöra produkter i kontorsmiljöer enligt rapporten ”Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn”, IVL 2021. Det motsvarar cirka 1 300 flygresor tur och retur mellan Göteborg och Thailand.
  • Att återbruka och arbeta mer cirkulärt ger också vinster för den biologiska mångfalden, då det sparar in på naturens resurser.
Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN