Rapportering av farligt avfall - ny lagstiftning från 1 november 2020

Lagstiftning om farligt avfall hos verksamheter och företag ändras från och med 1 november 2020. Verksamheter och företag som hanterar farligt avfall ska efter 1 november rapportera in detta digitalt till Naturvårdsverket.

Person
Enhetschef Camilla Andersson 0520-49 74 86
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vem blir berörd av lagändringen?

Detta gäller alla verksamheter där farligt avfall uppkommer, samt alla verksamheter som transporterar eller tar emot farligt avfall. Det innebär allt från kontor till industrier. Naturvårdsverket uppskattar att cirka en miljon verksamheter kommer att beröras nationellt.

Vad måste jag göra/hur påverkas min verksamhet?

Du som driver företag/verksamhet ska föra anteckningar gällande farligt avfall som uppkommer hos dig, alternativt som du transporterar eller tar emot. Farligt avfall kan vara till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. Dessa anteckningar ska från och med 1 november 2020 rapporteras in digitalt till Naturvårdsverket

Vad händer om jag inte gör det?

Miljökontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen utför tillsyn på er avfallshantering och kan ställa krav på rapportering via föreläggande eller annat beslut. Naturvårdsverket kan också komma att införa sanktionsavgifter för de som inte följer kraven på rapportering. Inga beslut är tagna gällande avgifter ännu.

Rapportering, mer information och frågor 

Naturvårdsverket ansvarar för e-tjänst där rapportering ska ske samt information om hur detta ska gå till. De kommer löpande att lägga ut information på sin hemsida.

Vilket ansvar har Trollhättans Stad?

Vi hjälper Naturvårdsverket att nå ut med information om den nya lagstiftningen och rapporteringen lokalt. Miljökontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynsansvar gällande farligt avfall hos verksamheter inom kommunen. Det innebär att inspektörer på förvaltningen kan komma att följa upp om rapportering har skett från din verksamhet.

Senast granskad 2020-10-12 av Josefin Åkesson Bengtsson