Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll är viktigt för att minska riskerna för påverkan på miljö och människor. Här hittar du råd och dokument om hur du kan komma igång med egenkontrollen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt ett material för att du lättare ska komma igång med egenkontrollen. Nedan finns hela materialet tillgängligt att hämta hem. Skriv gärna ut materialet och samla i en pärm. Komplettera med de rutiner och journaler som behövs vid din verksamhet.

Under varje del finns:

  • en vägledning för området som omfattar vilken kunskap man bör ha, vilka rutiner som bör finnas med mera
     
  • rutiner, sammanställningar, journallistor, rapportlistor med mera som kan användas av verksamheten.

Kontakta gärna oss om du vill ha stöd i egenkontrollarbetet.

 

Material för egenkontroll (öppnas i nytt fönster/ny flik)

Relaterad information

Miljöbron är en ideell organisation som fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen. De förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och behandlar allt ifrån miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi och produktutveckling.

Miljöbrons hemsida

Senast granskad 2018-03-31 av Jeanette Wadman