Pizzabakning.

Livsmedel

Du som har ett företag som hanterar livsmedel ansvarar för att livsmedlen är säkra och rätt märkta.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Som företagare ska du känna till de regler som gäller. Det är viktigt att alla i företaget känner till de risker som finns och hur man gör för att garantera säkra livsmedel.

Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som registrerar och kontrollerar företagen som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Vi kontrollerar att företagen följer lagen.

Målet är att konsumenterna inte ska bli matförgiftade. De ska också kunna känna sig trygga och inte bli lurade av felaktiga menyer eller märkningar.

Att starta eller ta över ett företag

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende. Om du missar att registrera dig är vi skyldiga att besluta om sanktionsavgift.

Om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform ska du också anmäla det till oss. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt.

Registrera företag

Anmäla upphörande av verksamhet

Sanktionsavgifter i livsmedelslagen

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du information om vad som gäller när du ska starta och driva ett företag.

Livsmedelsverkets hemsida om att starta företag

Livsmedelsverkets hemsida om att förändra eller avsluta företag

Läs gärna också vår broschyr med tips och information:

Liten handbok, svenska

Liten handbok, engelska

Liten handbok, arabiska

Dricksvatten till många eller från gemensam anläggning

Du ska registrera dig hos Samhällsbyggnadsförvaltningen om:

  • du försörjer fler än 50 personer med dricksvatten eller
     
  • har en gemensam anläggning som i genomsnitt levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn. 

Du som förser andra med vatten ansvarar för att vattnet har en god kvalitet. Det är ditt ansvar att se till så att anläggningarna fungerar väl.

Senast granskad 2020-10-13 av Jeanette Wadman