Hygien- och undervisningslokaler

Om du ska starta eller driver en verksamhet är det viktigt att du känner till lagen, miljöbalken och vet hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljö. Det gäller till exempel för massage, fotvård, tatuering och hårvård. Men även bassängbad, solarier och undervisning.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Skärpta krav för estetiska kirurgiska behandlingar och injektioner från och med 1 juli

Från den 1 juli 2021 får enbart legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers och botox. Det är innebörden i en ny lag om estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar.

Den 1 juli 2021 börjar den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar gälla. Lagen innebär att estetiska kirurgiska ingrepp och injektioner endast får utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens. Estetiska injektionsbehandlingar, till exempel fillers och botox, får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Behandlingar får endast utföras på personer som är 18 år eller äldre.

Vad behöver verksamheter göra?

Om en verksamhet idag utför eller planerar att utföra behandlingar som omfattas av den nya lagen, behöver denna anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet. Anmälan bör var vara hos Ivo senast den 1 september 2021.

Mer information på IVO:s webbplats

Tatueringar och ytliga injektioner kvar under kommunens tillsyn

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner. Dessa behandlingar kommer att ligga kvar under kommunens tillsyn.

Vad behöver verksamheten göra?

Verksamheter som redan idag har registrerat denna typ av behandling hos kommunen behöver inte göra någonting.

Nya verksamheter ska registreras via vår e-tjänst

Mer information

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhet 

Bestämmelser

Det finns vissa bestämmelser i miljöbalken som gäller alla verksamheter. Till exempel följande:

 • Du ska löpande planera och kontrollera din verksamhet. Syftet är minska påverkan på människors hälsa och miljön. Detta kallas egenkontroll.

  Egenkontroll
   
 • Det är du som driver en verksamhet som måste bevisa att din verksamhet inte strider mot miljöbalken.
   
 • Om du bryter mot miljöbalken kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift. Den tas ut även om överträdelsen är oavsiktlig.

Anmälan

Om du ska starta en verksamhet kan det vara så att du måste anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska bland annat anmäla lokaler för hygienisk behandling, undervisning och bassängbad.

Följande verksamheter omfattas av anmälningsplikten

 • akupunktur
 • bassängbad
 • fotvård
 • kosmetisk behandling med injektioner, elektroder eller ljus
 • laserbehandling
 • piercing/håltagning
 • solarier/ljusbehandling
 • tatuering
 • förskola
 • skola
 • undervisningslokaler.

Du ska skicka in din anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen minst 6 veckor innan du ska starta verksamheten. Du kan läsa mer om hur du anmäler och vilka krav som finns i anslutning till e-tjänsten/blanketten:

Anmälan om bassängbad

Anmälan om lokal för hygienisk behandling

Anmälan om solarium som upplåts till allmänheten

Anmälan om lokal för undervisning

Senast granskad 2021-07-07 av Per Ivarsson