Hygien- och undervisningslokaler

Om du ska starta eller driver en verksamhet är det viktigt att du känner till lagen, miljöbalken och vet hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljö. Det gäller till exempel för massage, fotvård, tatuering och hårvård. Men även bassängbad, solarier och undervisning.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Det finns vissa bestämmelser i miljöbalken som gäller alla verksamheter. Till exempel följande:

 • Du ska löpande planera och kontrollera din verksamhet. Syftet är minska påverkan på människors hälsa och miljön. Detta kallas egenkontroll.

  Egenkontroll
   
 • Det är du som driver en verksamhet som måste bevisa att din verksamhet inte strider mot miljöbalken.
   
 • Om du bryter mot miljöbalken kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift. Den tas ut även om överträdelsen är oavsiktlig.

Anmälan

Om du ska starta en verksamhet kan det vara så att du måste anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska bland annat anmäla lokaler för hygienisk behandling, undervisning och bassängbad.

Följande verksamheter omfattas av anmälningsplikten

 • akupunktur
 • bassängbad
 • fotvård
 • kosmetisk behandling med injektioner, elektroder eller ljus
 • laserbehandling
 • piercing/håltagning
 • solarier/ljusbehandling
 • tatuering
 • förskola
 • skola
 • undervisningslokaler.

Du ska skicka in din anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen minst 6 veckor innan du ska starta verksamheten. Du kan läsa mer om hur du anmäler och vilka krav som finns i anslutning till e-tjänsten/blanketten:

Anmälan om bassängbad

Anmälan om lokal för hygienisk behandling

Anmälan om solarium som upplåts till allmänheten

Anmälan om lokal för undervisning

Senast granskad 2020-12-15 av Jeanette Wadman