Järnsågen färdigsanerad

Marken under den gamla kemtvätten i Halvorstorp har färdigsanerats. – Nu har vi befriat Halvorstorpsborna från ett framtida miljöproblem, säger Håkan Falck, kontorschef för kontoret Tillväxt och Utveckling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Naturvårdsverket gav Trollhättans Stad uppdraget och medel (pengar) att sanera marken under den gamla kemtvätten i Halvorstorp.

Nu är arbetet på fastigheten (Järnsågen 3) avslutat, vilket har varit omfattande: all förorenad jord har grävts bort ända ned till berget, och kemikalier som trängt ned i berget har förångats med ett 60 tal värmeelement, nedborrade 15 meter ner. Ångan har renats med kolfilter innan den släpptes ut i luften. Denna metod – som kallas termisk behandling – avslutades i början av mars 2018.

Saneringen har inneburit att cirka ett ton klorerade lösningsmedel har avlägsnast i den jord som först grävdes bort, och från berget har ytterligare 260 kilo ångats bort. Risken för påverkan för boende på fastigheten eller i omgivningen är minimerad tack vare detta.

Under 2019 sker kontroller både inom det sanerade området och i några brunnar på tomter som angränsar. Sen tar man ställning till om man behöver göra fler kontroller eller om projektet kan avslutas.

Senast granskad 2020-01-23 av JOADEBLA