Sjuntorps textilfabriker

Vid Sjuntorps gamla textilfabriker kan det finnas föroreningar.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

I Sjuntorp har det funnits textilindustri. Den har funnits där sedan början av 1800-talet. I början av 1950-talet var fabriken som störst. Den hade då 1100 anställda. Fabriken bestod av flera olika delar. Det fanns till exempel spinneri, färgeri, bandväveri och tygväveri.

Det har inte gjorts några markundersökningar vid fabriken i Sjuntorp. Vid andra liknande verksamheter har det funnits föroreningar i marken. Det har bland annat funnits kemikalier i bottensedimenten i åar dit avloppsvattnet leddes. Det var även vanligt att textilindustrierna hade egna deponier.

Senast granskad 2015-05-13 av Jeanette Wadman