Källstorp

På Källstorp industriområde finns det metaller och olja.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Under stora delar av 1900-talet bedrev Stridsberg och Biörck verksamhet på Källstorp. Flera markundersökningar har gjorts på området. De visade att det finns metallföroreningar men också en stor petroleumförorening på området. I början av 1950-talet blev en cistern överfylld i samband med övertankning från ett fartyg. Vid högt vattenstånd i Göta älv rinner det fortfarande ut olja från kanterna intill cisternområdet.

Senast granskad 2015-05-13 av Jeanette Wadman