Förorenad mark.

Förorenad mark i Trollhättan

Trollhättan är en gammal industristad där det idag finns flera förorenade områden.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

För att få en bild av föroreningarna i Västra Götaland inventerar Länsstyrelsen förorenad mark. Fokus ligger på fastigheter där det funnits verksamhet som kan ge upphov till föroreningar. När ett område har undersökts får det en riskklass. Det finns fyra olika riskklasser. Klass 1 är den högsta och ges till områden där det finns mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Klass 4 är den lägsta och ges till områden med liten risk.

Nedan kan du läsa mer om några av de områden i Trollhättans kommun som har riskklass 1.

 

Några av de områden som är förorenade:

Senast granskad 2018-05-30 av Jeanette Wadman