Farligt avfall och rapportering

Från och med 1 november 2020 ska verksamheter och företag som hanterar farligt avfall rapportera in detta digitalt till Naturvårdsverket.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vem är berörd?

Detta gäller alla verksamheter där farligt avfall uppkommer, samt alla verksamheter som transporterar eller tar emot farligt avfall. Det innebär allt från kontor till industrier. Naturvårdsverket uppskattar att cirka en miljon verksamheter kommer att beröras nationellt.

Vad behöver du göra/hur påverkas din verksamhet?

Du som driver företag/verksamhet ska föra anteckningar gällande farligt avfall som uppkommer hos dig, alternativt som du transporterar eller tar emot. Farligt avfall kan vara till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. Dessa anteckningar ska du från och med 1 november 2020 rapportera in digitalt till Naturvårdsverket.

Vad händer om du inte gör det?

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför tillsyn på din avfallshantering och kan ställa krav på rapportering. Naturvårdsverket kan också komma att införa sanktionsavgifter för de som inte följer kraven på rapportering. Inga beslut är tagna gällande avgifter ännu.

Rapportering, mer information och frågor 

Naturvårdsverket ansvarar för e-tjänst där rapportering ska ske samt information om hur detta ska gå till.

Naturvårdsverkets hemsida om rapportering av farligt avfall

Vilket ansvar har Trollhättans Stad?

Vi hjälper Naturvårdsverket att nå ut med information om den nya lagstiftningen och rapporteringen lokalt. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför tillsyn över farligt avfall hos verksamheter. Det innebär att vi kan komma att följa upp om rapportering har skett från din verksamhet.

Senast granskad 2021-03-10 av Jeanette Wadman