Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för livsmedelsföretag

Livsmedelsföretag ska betala en årlig avgift för livsmedelskontrollen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hur stor är den årliga avgiften?

Det är bland annat storleken på företaget och vad för livsmedel som hanteras som styr avgiften. Gör företaget egna innehållsförteckningar och menyer påverkar det också avgiften. Till exempel får ett storkök som tillagar många portioner, hanterar riskfyllda varor och serverar specialkost en högre avgift än ett litet café.

Den årliga avgiften styrs av antalet timmar Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver för kontroller. Vårt timpris är för närvarande 1203 kronor. Till exempel:

  • En liten kiosk som säljer glass och lösgodis (låg risk) får 1 timma. Kostnaden blir 1203 kronor.
     
  • En liten pizzeria som inte hanterar rått kött får 3 timmar (mellanrisk). Kostnaden blir 3447 kronor.
     
  • En lunchrestaurang som serverar 100 luncher per dag och hanterar rått kött (hög risk) får 7 timmar Kostnaden blir 8421 kronor.

Avgift för extra kontroll

Om vi ser allvarliga brister och måste göra en extra kontroll, får du betala för den tiden som kontrollen tar. Det vill säga den årliga kontrolltiden kan inte användas vid en extra kontroll.

Vid matförgiftningar kan det också bli aktuellt att betala för den extra tid som vi får lägga på kontroll.

Kan jag påverka avgiften?

Ja, den årliga avgiften kan sänkas om ditt företag har små brister vid flertalet av våra kontroller. Vi behöver då inte lägga så mycket tid på kontroller hos ditt företag. Avgiften kan öka om du har många brister och inte löser dem. Vi måste då lägga mer tid hos er.

Det är viktigt att du kontaktar oss om du säljer eller lägger ner företaget. Vi tar ut årlig avgift av den som enligt våra uppgifter äger företaget 1 januari. Vid ägarbyte eller bolagsändring måste företaget omregistreras.

När bestäms avgiften?

Ungefär två veckor efter registreringen kommer vi till företaget och gör en riskklassning. Då bestämmer vi även den årliga avgiften.

Vad betalar jag för?

Avgiften ska täcka kostnaderna vi har för att kunna göra kontrollen. Det är tid för att läsa på om vad som hänt tidigare i ditt företag, kontrollen på plats och efterarbetet med att skriva en rapport eller ett beslut.

Varför måste vi betala för det jobb ni gör?

Avgifterna har funnits sedan slutet av 1990-talet, då politikerna bestämde att de verksamheter som behöver tillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig, skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Senast granskad 2023-01-01 av JEAWAD