Tack för er ansökan!

Vi har tagit emot din förenings ansökan om elitstöd. Sista dag för ansökan är den 28 februari och därefter startas processen med att fatta beslut om vilka som får detta stöd. Vi kommer att meddela berörda så fort det är klart. Tack för er ansökan!

Person
Marknadskommunikatör Anna Nilsson 0702-645525
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

 

 

 

Senast granskad 2020-01-09 av Anna Nilsson