Bild på en elever som sitt i grupp från Fridaskolanmför en dator

Projekt och insatser

Vi tror att det är viktigt att näringsliv och offentliga verksamheterna krokar arm för en gemensam och effektivare utveckling av Trollhättan.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Arbetet kring näringslivsutveckling och samhällsutveckling genomförs ofta i projektform.

Näringslivsrådet har beslutat att ett av de prioriterade områdena är engagemang kring integrationsfrågor. Utgångspunkten har varit att det finns ett stort värde för Trollhättans fortsatta utveckling genom att skapa bra förutsättningar för våra nya kommuninvånare.

De projekt som vi driver är "DoubleCup" som är ett integrationsprojekt, "TOPP" som är ett praktikprojekt för ungdomar och "Exportfrämjande integration" som också är ett integrationsprojekt. 

DoubleCup finansieras och stöttas av bland andra Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

Läs gärna mer om våra projekt! 

Trollhättan ska gå vidare

Många goda krafter samlades idag på Jobbkedjans frukostmöte för att engagera sig i inkluderingsfrågor. Åhörarna fick lyssna till ett inspirerande tal från Adnan Abdulghani som är personen bakom det fantastiska arbetet som gjorts på Restad Gårds

Energicoach till företag

Energimyndigheten är initiativtagare till projektet Coach för energi och klimat (CEK). Det är en satsningen som pågår 2017-2019, i Trollhättan sker projektet i samarbete med Uddevalla, Vänersborg, Norra Bohuslän och Dalslandskommunerna.

Senast granskad 2019-11-13 av Anna Nilsson