Välkommen på studiebesök på Jobbcentrum

Jobbcentrum startade upp vid årsskiftet 2018/19. Är du nyfiken på verksamheten? Välkommen på studiebesök på Jobbcentrum den 11 april klockan 8.30-15.00.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För frågor och bokning kontakta:

Malin Söderqvist
0520-49 70 28
malin.soderqvist@trollhattan.se

Johan Möller
0520-49 65 85
johan.moller@trollhattan.se

Alla behövs i jobb snickare

Jobbcentrum

På Jobbcentrum hanteras biståndsansökan av ekonomiskt bistånd på plats parallellt med sysselsättning på heltid.

Senast granskad 2019-02-18 av CECWIL