En silverpokal mot en blå bakgrund

Trollhättan klättrar i näringslivsranking

Trollhättan klättrar 37 placeringar från plats 51 till plats 14 på den totala Sverige listan med 188 kommuner i 2019 års Insiktsmätning vilket Trollhättans Stad givetvis är oerhört stolta över.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

– Under rådande situation när företag slåss för sin överlevnad är det viktigare än någonsin att ha en bra nivå på den kommunala servicen. Och då är det extra glädjande att se att vi för 2019 fått det högsta NKI-värdet någonsin i Trollhättan och klättrar 37 placeringar, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Vi som kommun har uppmuntrat att så många som möjligt ska svara för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt till vårt förbättringsarbete. Sex myndighetsområden mäts:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

”Viktigt att hålla fokus framåt”

Av de sex myndighetsområden som ingår i mätningen förbättrar fyra sina resultat och två lyckas vara kvar på fjolårets nivå och då är en av dem Livsmedel som lyckas hålla kvar sitt höga NKI på 81.  

– Värt att uppmärksamma är att inom området miljö- och hälsoskydd ökar staden sitt NKI med hela elva enheter, från 62 till 73. Det är roligt att se att deras arbete med att öka kundfokus i organisationen givit effekt, säger Ulrika Strandroth Frid, Stadsdirektör Trollhättans Stad.

Denna typ av mätningar är viktiga för oss i Trollhättans Stad att använda som verktyg i vårt förbättringsarbete och vår strävan att alltid utvecklas.

– Vi vet att företag som letar efter etableringsort följer mätningar av företagsklimat för att sedan välja plats för sin etablering. Därför är vi oerhört stolta över andra platsen bland kommuner över 40. 000 invånare, säger Helena Kortered, Näringslivschef Trollhättans Stad

Resultatet på Insikt 2019 finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats.

Senast granskad 2021-04-22 av JOSÅKEBEN