Näringslivschef, Helena Kortered står framför företagare och politiker

Stabilt företagsklimat i Trollhättan

Igår presenterades Svenskt Näringsliv 2019 års ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Idag var de i Trollhättan och redogjorde Trollhättans siffror för företagare, politiker och tjänstemän. Trollhättan tappade placeringar men ligger fortsatt stabilt i den övre halvan av landets kommuner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan placerade sig på plats 119 av landets 290 kommuner, och på tredje plats i Fyrbodal, efter Dals Ed och Tanum. Även i Sveriges kommuners och landstings mätning av företagsklimatet, ligger Trollhättan stabilt, på plats 7 av kommuner över 40.000 invånare. Arbetet med ett bra företagsklimat fortsätter.

Trollhättans Stads Näringslivschef, Helena Kortered inledde mötet med att berätta vad som är på gång inom staden just nu och framåt i tiden. Dessutom redogjorde hon vilka återkommande frågor hon får till sig i sina kontakter med näringslivet och högst upp på den listan är just nu kompetensbristen. 

Rankingen baseras dels på Svensk Näringslivs årliga företagsenkät där 172 företag av 400 tillfrågade företag från Trollhättan har svarat, Dessutom från statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och kreditinformationsföretaget UC utifrån sex olika variabler.

Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv berättade att anledningen till att Trollhättan tappat placeringar är främst att andra kommuner blivit bättre men också att Trollhättan har något lägre omdömen i enkäten.

Det som fick högst omdöme var vägnät, tåg- och flygförbindelser och lägst betyg fick tillgång på relevant kompetens, vilket Anton berättade att de såg ut så för väldigt många kommuner i landet.

Det var ett 30 tal personer på mötet och Trollhättans Stad var välrepresenterade med Stadsdirektör, Kommunstyrelsens ordförande och flera tjänstemän från staden för att kunna lyssna av företagarnas tankar och åsikter om resultatet som Svenskt Näringsliv presenterade. Det var givande och bra diskussioner om hur Trollhättan skulle kunna bli ännu bättre.  


Resultatet av näringslivsrankingen finns på Svenskt Näringslivs webbplats.

Senast granskad 2019-09-26 av CLABEN