Samverkan- Trollhättans styrka

Trollhättans Stad arrangerar en gång om året ett dialogmöte om upphandling och hur vi kan göra den processen bättre. Vad fungerar bra idag som vi ska göra mer av och finns det något vi ska börja göra? Allt i syfte att öka samverkan och stärka Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett 50-tal företagare mötte upp när Trollhättans Stad ville diskutera upphandling. Det var tredje året som vi bjöd in till en träff om upphandling och som startade som ett initiativ från företagarföreningarna. Nästan alla företag röstade för en liknande träff även nästa år och skickade med önskemålet att staden behöver bli bättre på att följa upp gjorda upphandlingar. Eventuellt kommer vi också att göra träffen tillsammans med Vänersborg – både kommunen och företagen. To be continued …

Ett perspektiv på samverkan som Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, har berättat om är roligt att föra vidare. Martin har fem andra lärosäten och städer att jämföra och anser att i Trollhättan är det klart mest och bäst samverkan mellan högskola, stad och näringsliv.  Ibland är det stort värde när man kommer utifrån och kan göra sådana jämförelser. To be continued …

Ett minst lika nära samarbete har staden, högskolan och företag med Innovatum AB. De tre delarna på Innovatum med inkubatorer, science center och projektarena skapar möjligheter för fortsatta spännande och givande samarbetsmöjligheter. Området Innovatum är på många sätt ett område som har störst lyskraft och attraherar många nya företag till platsen. Och numer också boenden. To be continued ..

Andra aktörer som är aktiva med att stödja utveckling av företag, både nystartade och befintliga företag, har en nära relation med staden och andra partners. För att nämna några så är Almi, Drivhuset och Nyföretagarcentrum lokalt etablerade aktörer som bidrar till Trollhättans utveckling och är förebilder för olika samverkansformer. To be continued ..

Arbetsförmedlingen är en aktör som i Trollhättan är en viktig och kompetent samarbetspartner för staden och företagen. Arbetsförmedlingen är initiativtagare till ”Jobbkraft Trollhättan” som inledningsvis är en samverkan mellan staden och teknikföretag för att tillsammans arbeta med att stärka kompetensförsörjning, som idag är den stora utmaningen för tillväxt. To be continued ..

Detta är några exempel på en fantastisk styrka för en stad i vår storlek och den hjälper oss att fortsätta ha tillväxt.

17 maj är det dags för samverkan igen, då ska Trollhättans företagsklimat diskuteras och ”Sveriges Kommuner och Landsting” och Svenskt Näringsliv kommer hit för att presentera sin syn på Trollhättan med temat  ”Hur skapar Trollhättan ett ännu bättre företagsklimat?”. Inbjudan är på väg.

Senast granskad 2018-03-29 av CLABEN