Flera glada personer står runt en jordglob

Reformering av Erasmus

EU:s Erasmus+ ansökningsprocess för mobilitet har förenklats. Det som är nytt är att nu kan organisationer ansöka om ackreditering och därmed underlättas själva ansökningsförfarandet framöver.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Årliga projektansökningar behöver alltså inte längre skrivas utan organisationerna ansöker om ackreditering och när den väl är godkänd kortas processen betydligt.

Den 6 maj 2020 öppnades möjligheten för skolor och utbildningsanordnare att ansöka om Erasmus+ ackreditering.

Möjligheten gäller även för andra offentliga och privata organisationer som är aktiva inom skola, vuxen- och yrkesutbildning. Syftet med ackrediteringen är att den ska förenkla för verksamhetsutveckling genom elev- och klassutbyten, praktik utomlands och kompetensutveckling för skolpersonal i Europa. Ackreditering är en förberedelse för den nya Erasmus+ programperioden 2021 - 2027 och gäller programområdet Mobilitet.

Huvuddelen av en ackrediteringsansökan utgörs av den sökande organisationens strategi, det vill säga dess långsiktiga mål och plan för de utbyten, den praktik och kompetensutveckling man vill genomföra. Strategin kallas Erasmus+ Plan. Organisationen förbinder sig även genom ackrediteringsansökan att uppfylla ett antal grundläggande kvalitetskriterier.

En organisation behöver inte ha tidigare erfarenhet av Erasmus+ för att söka ackreditering. Organisationen måste dock ha minst två års erfarenhet av utbildningsverksamhet inom den sektor som den önskar bli ackrediterad för.

Organisationer med antagen ackreditering är sedan godkända för långsiktig finansiering under hela programperioden 2021 - 2027. De kan därmed årligen efterfråga medel för att genomföra sina insatser. Organisationer med godkänd ackreditering behöver alltså inte skriva årliga projektansökningar utan kan fokusera på aktiviteterna.

Sista ansökningsdag för Erasmus+ ackreditering är 29 oktober 2020 12.00 CET.

Mer info: https://www.utbyten.se/program/erasmus/erasmus-ackreditering/

Senast granskad 2020-06-08 av ANNNIL