Diagram

Trollhättan klättrar 17 placeringar

Idag presenterade Svenskt Näringsliv 2018 års ranking av det lokala företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Trollhättan klättrade 17 placeringar och hamnade på plats 105 av totalt 290 kommuner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan placerade sig som tvåa i Fyrbodal, där Dals Ed är före i rankingen på plats 75. Våra grannkommuner Vänersborg och Uddevalla hamnade på plats 194 samt 260.  

I kommuner med antingen fler än 50 000 invånare och/eller fler än 1 200 företag skickades enkäten till 400 företagare. I Trollhättan svarade 169 företag denna gång. I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Oftast består två tredjedelar av urvalet av medlemsföretag och en tredjedel av företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Enkäten ger två tredjedelar av resultatet och den sista tredjedelen består av ren statistik från sex olika variabler som samlas in från SCB och UC.

Företagsklimatet i Trollhättan har över lag utvecklats på ett bra sätt – Bäst i Sverige i kategorin kommuner över 40 000 invånare i  i Sveriges Kommuner och Landstings mätning av företagsklimatet samt ett förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs mätning. Arbetet med ett bra företagsklimat fortsätter.

Läs mer om Trollhättans placering på årets ranking Svenskt Näringsliv

Senast granskad 2018-10-02 av CLABEN