Dick Eriksson står vid en skrivtavla och ler. Pilotomgången är avslutad och nu lanseras DoubleCup på riktigt! Projektgruppen avslutade precis sitt planeringsmöte och projektledaren Dick Eriksson visar här hur taggade vi är.

Nu går startskottet för DoubleCup

– enkla möten mellan nyanlända och arbetsplatser

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Under de senaste veckorna har ett antal företag haft besök av nyanlända vid pilotomgången.

Nu går startskottet för integrationsprojektet DoubleCup på riktigt.

– Idén och utformningen kommer från företag som uttryckt en vilja att engagera sig i inkluderingsarbete. Vi vill genom DoubleCup skapa enkla möten mellan nyanlända och arbetsplatser i Trollhättan, säger Dick Eriksson, näringslivschef Trollhättans Stad.

Målet är att minst 100 arbetsplatsbesök genomförs inom kort. Redan inför lanseringen har ett 20-tal företag anmält sig – och fler är på gång. Gotanet är ett av företagen som stolt ingår i projektet.

– Det ger möjlighet att bistå med både tid och engagemang. Vetskapen om att DoubleCup i slutändan kan leda till att nyanlända får en bra skjuts in i arbetslivet gör att också vi på Gotanet valt att engagera oss, berättar Lars Johansson från IT-företaget.

DoubleCup ska visa hur alla kan göra en insats för integrationen och ge nyanlända människor kontakt med näringslivet i Trollhättan. I ett första steg behöver det inte vara svårare än att din arbetsplats bjuder en på fika.

De nyanlända som ingår i projektet har sedan tidigare en kontakt med Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Vissa bor på flyktingförläggningen Restad Gård i Vänersborg och andra ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Vid ytterligare frågor kontakta projektledare Dick Eriksson på 070 - 164 29 00.

Om DoubleCup

  • “DoubleCup skapar ett enkelt möte mellan nyanlända och arbetsplatser i Trollhättan.”
  • DoubleCup är ett samarbetsprojekt mellan näringslivet, Arbetsförmedlingen, Restad Gård och Trollhättans stad. Näringslivsrådet är projektägare.
  • För att anmäla sig eller läsa mer – gå in på www.doublecup.se eller besök ”DoubleCup Trollhättan” på Facebook.
Senast granskad 2016-02-24 av peter.asp@trollhattan.se