Vuxen mås på promenad med måsunge på en asfalterad väg

Information till fastighetsägare och näringsidkare om fåglar

Nu är det dags att se över din fastighet för att hindra måsar och andra fåglar att bosätta sig

Många upplever att fåglarna i centrum på olika sätt ställer till problem. Kommunen arbetar för ett helhetsgrepp att minska måsbeståndet i centrumkärnan genom att samverka med näringsidkare och fastighetsägare. För att förebygga störning från fåglar behöver alla hjälpa till.
Du som fastighetsägare har ansvar för att förebygga och minska störningar från fåglar på din fastighet.

Från mars till juli är fåglarnas bon och deras ägg fredade och man får inte röra dessa. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande under resten av året.
Det du som fastighetsägare behöver göra är att se över om det finns populära boplatser på ditt tak eller håligheter fåglar gärna bygger bon i, finns det ställen på din fastighet som fåglarna gärna sitter på?

Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte har blivit boplatser. Du kan förebygga att fåglar bygger bon genom att täcka för håligheter i takstolar och skorstenar med nät. Det är också viktigt att rensa bort gamla bon efter häckningsperioden och fortsätta med det fram till mars nästa år.

Det finns också en hel del hinder och skrämselanordningar man kan montera för att göra det svårare för fåglarna att sätta sig. Kontakta din skadedjursbekämpare så får du hjälp med detta.

Det är viktigt att se till att fåglarna inte kommer åt hushållssoporna utanför fastigheten eller papperskorgar utan lock. Du som fastighetsägare behöver också se till att hyresgästerna inte matar fåglarna då det även kan dra till sig andra skadedjur, till exempel råttor.