Trollhättans Stad får ny kostym

Den 23 januari 2019 beslutade Kommunstyrelsen om Trollhättans Stads nya grafiska profil som börjar gälla idag, 1 mars 2019.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den nya grafiska profilen bygger på en tydlig, enkel och stark grundform och innefattar bland annat en ny logotyp, nytt typsnitt och en ny färgpalett. Det kommer skapa tydlighet kring alla våra verksamheter och vara lättare för invånare att känna igen.

Den nya grafiska profilen bygger på att alla nämnder, förvaltningar och verksamheter samlas under samma logotyp för att tillsammans bygga ett enhetligt, gemensamt och starkt varumärke. 

Invånare kommer i första hand att möta det nya utseendet på nytt informationsmaterial och i digitala kanaler. Övrigt material byts ut allt eftersom det slits ut. Du kan läsa mer om den nya grafisk profilen på vår hemsida: Grafisk profil

Senast granskad 2019-03-07 av KATLOO