Hitta rätt kompetens genom Double Cup

DoubleCup tar nu ytterligare steg och kommer anordna möten för Trollhättans näringsliv inom tre lokala jobbspår där det finns stora rekryteringsbehov

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dessa tre lokala jobbspåren blir – tillverkningsindustrin, vård och omsorg samt restaurang. Syftet med insatserna är både att möta arbetsmarknadens behov av rätt kompetens samt att säkerställa en effektiv och förkortad etableringstid för nyanlända. Projektet bygger på samverkan mellan näringslivet, Arbetsförmedlingen, Kunskapsförbundet Väst, Trollhättans Stad samt Support Group Network.

Lokala jobbspår
1. Vård och omsorg (april-juni) Vårdbiträden
2. Restaurang (juli-september) Restaurang- och storköksbiträden
3. Tillverkningsindustri (oktober-december) CNC-operatörer

Vad innebär det för dig som arbetsgivare? Näringslivsenheten kan stötta dig som arbetsgivare genom att anordna studiebesök och förutsättningslösa fikamöten på din arbetsplats samt nätverksträff och jobbmässa. Här får du möjlighet att knyta kontakter med potentiella medarbetare, som kombinerar utbildning och arbetsmarknadskontakt för bättre matchning. Vid intresse att ta vidare kontakten administreras praktikplatser eller subventionerade anställningar via Arbetsförmedlingen och Trollhättans Stad.

Är du och din arbetsplats intresserade?
Kontakta projektledare Robin Mashallah på 070 886 89 22 eller robin.mashallah@trollhattan.se.
OBS! Det finns ett begränsat antal arbetsplatser per jobbspår, så välkommen mer er anmälan så fort som möjligt.

Senast granskad 2018-01-31 av ANNNIL