Företagsklimatet i Trollhättan

Svenskt Näringsliv sammanställer årlig en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Företagare har svarat på frågor om bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I kommuner med antingen fler än 50 000 invånare och/eller fler än 1 200 företag skickades enkäten till 400 företagare. I Trollhättan svarade 176 företag denna gång.

Förra året vände Trollhättan en nedåtgående trend. Ett resultat som var åt rätt håll. Ambitionen var att fortsätta med vår förbättring och det har vi gjort på flera viktiga punkter. Och den viktigaste av alla är ”Sammanfattande omdöme om företagsklimatet” och här fortsätter vi att förbättra oss. Se figuren ovan.  Tyvärr räckte inte detta till att förbättra oss på rankingen, men det vi kan ta ansvar för är vår egen utveckling. Målsättningen att förbättra oss även 2018 är självklar.

Företagsklimatet är givetvis en av våra hjärtefrågor och i Trollhättan har vi valt att under våren analysera vår egen utveckling utifrån både SKL:s och Svenskt näringslivs undersökningar som redovisas på vårkanten. Det kommer vi även att göra nästa vår. Tills dess fortsätter vi med våra långsiktiga satsningar samt att vi har identifierat 14 städer som liknar oss strukturellt där vi ska titta närmare på goda exempel och se vad vi har att lära av dem.

Dessa 14 städer är:
Uddevalla
Vänersborg
Varberg
Skövde
Nyköping
Eskilstuna
Hässleholm
Örnsköldsvik
Karlskrona
Kristianstad
Halmstad
Borlänge
Skellefteå
Falun

Bäst ranking av dess 14 fick Varberg på plats 115 av 290.

Senast granskad 2017-09-29 av ANNNIL