Mikroskåpiskbild på viruset Corona

Företag och Coronaviruset

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Via länkarna nedan kan du får råd och tips, hålla dig informerad om vad som händer samt få information om vilken aktör som just ditt företag kan ta hjälp av. 

Aktuellt

Avveckling av restriktioner

Regeringen har en lagt fram en plan för när och hur de rådande restriktionerna, råd och rekommendationer kan anpassas eller helt upphävas. Restriktionerna kommer avvecklas i fem steg, det fjärde steget inleds 29 september och det innebär stora lättnader, bland annat:
 • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.
Mer information om regeringens fjärde steg


Företagsakuten - Fyrbodal

För företag i ekonomisk kris erbjuder Fyrbodals kommunalförbund företag i Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust och Munkedal gratis rådgivning
Företagets ekonomisk utmaning kan vara allt från obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

Rådgivarna på Företagsakuten har lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika typer av ekonomiska utmaningar.

För att komma in kontakt med rådgivarna behöver du som företagare fylla i ett formulär med kontaktuppgifter så blir ni sedan kontaktade för en rådgivning.
Läs mer och fyll i formuläret 

Regeringen.se/foretag

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.
regeringen.se/foretag
 
 

Bra länkar för mer information


Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och råd till serveringsställen

Verksamt

Samlad information till företag från myndigheter

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. De erbjuder kunskap, nätverk, finansiering och aktuella corona åtgärder för företag.

Länsstyrelsens information till företag

Här kan du läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset och länkar till de olika ansvariga myndigheterna.

Webinarier och livesändningar

För att underlätta finns det flera webinarier och livesändningar där aktuella frågor och åtgärder diskuteras. Vi listar några här:

 

Utbildningsplattform för besöksnäringen

Visit Trollhättan Vänersborgs har skapat en utbildningsplattform för sina medlemsföretag. Här samlar Visit sina tips på bra utbildande material inom hållbarhet, värdskap, sociala medier och mycket mer. Kontakta Visit för mer information

Almi

Almi bjuder in till livesänt webinarium där du får ta del av praktisk information och viktiga och konkreta åtgärder som du kan göra för ditt företag. Varje webinarium har ett nytt tema och följer det som händer i omvärlden. Se i Almis kalendarie vad som är intressant för just ditt företags situation

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarhjälpen är något som skapats på grund av Coronaläget hos Sveriges nystartade företag. Du som startat ditt företag under de senaste tre åren kan vända dig hit. Läs mer här
Nyföretagarhjälpen livesänder även med aktuella teman på Facebook

 

Nya regler och råd företag

På verksamt.se finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktigt för dig som företagare att känna till med anledning av Covid-19. verksamt.se

Regeringen har presenterat flera åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna som covid-19 medför för företag i alla branscher. Här har vi sammanfattat förslagen och vad de innebär. Läs mer här.

Rådgivning företag

Näringslivsenheten på Trollhättans Stad

För alla företagare i Trollhättan erbjuder Näringslivsenheten gratis stöd och rådgivning. Vi kan hjälpa till med att hitta nätverk, ge råd om lokaler och mark. Det kan också handla om att starta företag och att hitta rätt kontaktpersoner inom och/eller utanför kommunen. Här kommer du i kontakt med Näringslivsenheten 

Företagarhjälpen

Fyrbodal har initierat en kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som driver företag i Trollhättans kommun och övriga kommuner i Fyrbodal. Ring 010-252 0710, vardagar klockan 9-12. 
www.fyrbodal.se/foretagarhjalpen

Företagsakuten

För små- och medelstora företag i ekonomisk utmaning finns Företagsakuten. De har sekretess och du kommer alltid i kontakt med en rådgivare för en första telefonavstämning inom 24h. Här kommer du i kontakt med Företagsakuten:
https://www.almi.se/vast/foretag-i-ekonomisk-kris/.

Almi Väst

För bärkraftiga små- och medelstora företag erbjuder Almi Väst olika former av stöd såsom finansiering, rådgivning, affärsutveckling och webbseminarium (varje tisdag och fredag kring aktuella frågor). Här kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter: https://www.almi.se/vara-tjanster/.

Coompanion

För samhällsentreprenörer, sociala entreprenörer och kooperativ erbjuder Coompanion kostnadsfri rådgivning över telefon eller videosamtal. Det kan handla om affärsutveckling och omställning, coachning och se på möjligheter för företagen. Här kan du hitta kontaktuppgifter: https://vast.coompanion.se/.

Connect Väst

För företag med omsättning över 10 miljoner kronor erbjuder Connect Väst kostnadsfri rådgivning för att företaget ska hålla sig flytande under denna period av osäkerhet. Processen börjar med att företaget bokar en analys med en rådgivare för att klargöra läget. Mer information om hittar du via länken: https://connectsverige.se/vast/.

IUC Väst

IUC Väst erbjuder stärkt utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillverkande företag i Fyrbodal genom behovsanalyser, rådgivning, projekt, erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här: https://www.iucvast.se/

Åtgärder näringslivet Trollhättan

 • Kartläggning av de lokala näringslivets påverkan av Corona
 • Utökad information till caféer och restauranger om möjlighet att öppna uteserveringar tidigare än 1 maj när de normalt önskar öppna. Trollhättans Stad utlovar snabb process kring handläggning.
 • Avgiftsfri uteservering under mars, april och maj, förlängt ända till augusti.
 • Enkla beslut om mindre och tillfälliga uteserveringar där behov funnits
 • Fakturor för markupplåtelse senareläggs till tidigast 1 augusti (normalt i april)
 • Möjlighet för verksamheter att ha försäljning utomhus i liten skala utan krav på markupplåtelse.
 • Generösa betalningstider
 • Lättnader även för föreningar
 • Kraftsamling kring näringslivet med uppstart av olika branschkrismöten
 • Trollhättans Stad ihop med övriga kommuner i Fyrbodal har initierat tjänsten Företagarhjälpen.
 • Brevutskick till alla 70+ i Trollhättan om den hjälp som finns att få och fakta om det utbud av Take away och hemkörning av produkter köpta i City mm.
  Läs mer om det här
 • Miljö och hälsa har varit aktiva och stöttat våra restauranger med tolkningar av nya restriktioner både genom besök och förtydligande utskick.
 • Näringslivsenheten identifierar bristen på möjlighet att handla lokalt och digitalt och ihop med Visit Trollhättan Vänersborg och City Trollhättan tar man fram en lösning för ett digitalt skyltfönster för handel och restauranger i Trollhättan
 • Dialog kring de kommunala fakturorna välkomnas. De företag som har problem att betala kommunala avgifter och fakturor uppmanas ta kontakt med Trollhättans Stad eller respektive kommunalt bolag för att hitta en lösning. (Det gäller fakturor från Trollhättans Stad, Eidar, Trollhättan Energi och Kraftstaden)
 • Ihop med City Trollhättan och Visit Trollhättan Vänersborg tas en uppdaterad version av lekplatskartan fram och det skapas förutsättningar för lekplatsmålet
 • Näringslivsenheten lade under våren stort fokus på att gemensamt med företag och andra aktörer i näringslivet kraftsamla för att lindra effekterna av coronasituationen. Flera strategiska branschgrupperingar har bildats där det med ett stort engagemang från alla parter arbetas med insatser och aktiviteter på både kort och lång sikt. 
 • För att gynna näringslivet och uppmuntra till fler och längre besök i stadskärnan införs gratis parkering på två centrumnära parkeringsplatser under sommaren.
  Läs mer här: https://bit.ly/2zixxRS

Läs mer om Trollhättans Stads stödåtgärder här

Branschorganisationer

Svenskt Näringsliv 

Läs om arbetet som Svenskt Näringsliv gör i dialog med bland annat regeringen om rådande läge. Här sammanfattas var du som företagare kan hitta aktuell information.

Besöksnäringen och Turistrådet Västsveriga

Denna näring har det extra tufft just nu. Västsvenska turistrådet har försökt sammanställa de olika organisationer som finns att ta hjälp av för dig som tillhör besöksnäringen. Här kan du läsa mer om den senaste insatsen, gratis webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige där företag får finansiering med 70% av den faktiska personalkostnaden. 

Företagarna

Information till dig som driver eget.

Medlemsorganisationer 

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation vilka du hittar via rubriklänken.

 

 

Relaterad information

Vill du komma i kontakt med oss på näringslivsenheten, här är mer information om oss

Senast granskad 2021-09-10 av ANNNIL