En mur med ett i på

Företag och Coronaviruset

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information.

Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Covid-19 kommer påverka vårt lokala näringsliv och företagare vittnar redan om utmaningar till följd av viruset. Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Trollhättans Stad  
Trollhättans Stad har tagit fram flera olika åtgärder för att stötta våra företagare.
Här hittar du mer information om dessa insatser

 

Verksamt
Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19. Verksamt samlar information från olika myndigheter till företag.

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.Ekonomisk rådgivning

Här nedan ger vi konkreta tips på vart du kan vända dig när ditt företag börjar att få det tufft ekonomiskt. Vårt råd är dock att inte vänta för länge innan ni ber om råd och hjälp.

Företagsakuten
För små-och medelstora företag i ekonomisk utmaning finns Företagsakuten. De har sekretess och du kommer alltid i kontakt med en rådgivare för en första telefonavstämning inom 24h. Här kommer du i kontakt med Företagsakuten:
https://www.almi.se/vast/foretag-i-ekonomisk-kris/ 
 Alla ärenden behandlas under full sekretess!


Almi Väst
Samlad information för dig som företagare. Här kan du läsa om ansökan om lån, ansökan om uppskov med amortering med mera.

Anstånd med betalning av skatt

Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Det är först när lagen har trätt i kraft (7 april) som Skatteverket kan fatta beslut om anstånd med betalning enligt de föreslagna bestämmelserna.

Skatteverkets webbplats: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/anstandmedskattebetalning

Korttidspermittering införs:

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden.Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Tillväxtverkets webbplats:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset. Det är din bank som sedan förmedlar pengarna vidare till dig som företagare. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige. Kontakta din bank för mer information.

Riksbankens webbplats:
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterCoronainformation från olika branschorganisationer


Svenskt Näringsliv 
Läs om arbetet som Svenskt Näringsliv gör i dialog med bland annat regeringen om rådande läge. Här sammanfattas var du som företagare kan hitta aktuell information.

Besöksnäringen och Turistrådet Västsveriga
Denna näring har det extra tufft just nu. Västsvenska turistrådet har försökt sammanställa de olika organisationer som finns att ta hjälp av för dig som tillhör besöksnäringen. Här kan du läsa mer om den senaste insatsen, gratis webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige där företag får finansiering med 70% av den faktiska personalkostnaden. 

Företagarna
Information till dig som driver eget.

Medlemsorganisationer 
Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation vilka du hittar via följande länk

 

Relaterad information

Vill du komma i kontakt med oss på näringslivsenheten, här är mer information om oss

Senast granskad 2020-04-01 av Anna Nilsson