Förbättring inom flera områden i attitydundersökning om företagsklimat i Trollhättan

Trollhättan förbättrar sig inom 8 av totalt 15 delområden i Svenskt Näringslivs attitydundersökning av företagsklimat i kommunen. Trollhättan hamnar på plats 153 i företagsklimatrankingen av Sveriges 290 kommuner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ranking av företagsklimat

Trollhättan hamnar på plats 153 i Svenskt Näringslivs attitydundersökning av företagsklimatet i kommunen. Förra årets placering var 133.

– Det är tråkigt att Trollhättan backar i årets ranking av företagsklimatet. Jag vet att näringslivsfrågorna är prioriterade i kommunen och att många goda insatser görs, framförallt inom myndighetsutövningen. Företagen pekar dock på prioriterade områden som tillgången på medarbetare med relevant kompetens och ett ökat fokus på brott och otrygghet. Genom kontinuerlig kontakt och nära dialog mellan kommun och näringsliv är jag övertygad om att Trollhättans företagsklimat kommer att förbättras. Säger Susann Haggren, områdesansvarig för Svenskt Näringsliv i Fyrbodal

Bättre resultat inom flera delområden

Trots att det sammanfattande omdömet om företagsklimatet har sjunkit vilket leder till en sämre ranking visar mätningen att Trollhättan tar kliv framåt i arbetet med ett gott företagsklimat.

I mätningen får Trollhättan ett bättre resultat inom 8 av totalt 15 områden som undersökningen berör. Inom 5 områden är resultatet samma som föregående år.

– Ser man till helheten i undersökningen tycker jag att vi gör ett bra resultat. Vi vet att det har varit en tuff tid för stora delar av näringslivet i och med pandemin. Det är viktigt att vi fortsätter utveckla dialog och samverkan med våra lokala företag och andra näringslivsaktörer, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Helena Kortered, näringslivschef på Trollhättans Stad, ser att det finns ett stort intresse för Trollhättan hos företag.

– Vi har fortsatt ett högt tryck vad gäller etableringsförfrågningar, företag som vill bedriva verksamhet i Trollhättan och det är ett tecken på att vi är en attraktiv kommun för företag, säger Helena Kortered.

Så stärker vi den lokal kraften

Mätningen visar att det finns en samsyn hos näringslivet och beslutsfattare om vilka områden som är prioriterade att arbeta med. Ökad trygghet, kompetensförsörjning, en utökad dialog med näringslivet och en ökad förståelse toppar listan. 

– Vi jobbar kontinuerligt med att skapa bra förutsättningar för det befintliga näringslivet och har det senaste året växlat upp arbetet. Vi har en ny näringslivsstrategi på plats som visar riktningen. Vi har utvecklat koncept för utökad dialog och jobbar i flera olika projekt som alla syftar till att stärka den lokala kraften, säger Helena Kortered.

Utökad dialog och kommunikation med företag

Läs mer om företagsbesök och Besökssprint
Välkommen på GoDagens – näringslivsträffar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev, Näringsliv och tillväxt

Inbjudan till samtal om Trollhättans företagsklimat

21 oktober bjuder Svenskt Näringsliv in det lokala näringslivet till presentation av resultatet i mätningen och samtal med kommunledningen från Trollhättans Stad för att prata om det lokala företagsklimatet.

Mer information och anmälan

Om mätningen

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en mätning genom en enkät till företagare som resulterar i en ranking där företagsklimatet i kommuner i Sverige jämförs. Mätningen är en attitydundersökning och mäter bland annat det upplevda företagsklimatet, myndighetsutövning och förutsättningar för företagande utifrån olika parametrar. I Trollhättan har enkäten skickats till 400 företag varav 174 stycken har valt att svara.

Företagsklimat Trollhättan, Svenskt Näringsliv

Senast granskad 2021-09-22 av JOSÅKEBEN