Den positiva företagsklimattrenden fortsätter – fastighetsägare nöjda med Trollhättans Stad

Mot Sveriges bästa företagsklimat. För ett par veckor sedan stod det klart att Trollhättans Stad fick rekordhögt NKI och en första placering för kommuner över 40 000 invånare, i en årlig undersökning där lokala företag ger betyg på kommunen. Resultatet från en företagsklimatundersökning för fastighetsägare, som genomförs av Fastighetsägarna GFR, visar på samma trend – Trollhättan får en topplacering och ett bättre resultat än tidigare år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nöjda fastighetsägare i Trollhättan

Fastighetsägarna GFR har sedan 2006 låtit Demoskop mäta hur det står till med fastighetsföretagarklimatet i 22 kommuner. Undersökningen granskar hur Fastighetsägarnas medlemmar ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. Trollhättan landar på 98 i index för årets undersökning, vilket är två enheter bättre än tidigare år. Detta placerar Trollhättan på en tredjeplats av 22 kommuner som ingått i mätningen. Indexet är en sammanvägning av svaren på samtliga frågor som ingår i undersökningen.

– Trollhättans stad har bra ambitioner och stor handlingskraft i så väl att utveckla en attraktiv stad som näringslivsklimat, vilket ger resultat i vår undersökning. Det är glädjande att se att fastighetsägare upplever så goda förutsättningar att bedriva verksamhet i Trollhättan. Trollhättans Stad lutar sig aldrig tillbaka och är nöjda, de vill ständigt utvecklas och det engagemanget är så viktigt för fastighetsbranschen lokalt, säger Petra Ohldin Lampinen, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.  

En mer detaljerad genomgång av Trollhättans resultat i undersökningen görs i samband med att undersökningen presenteras lokalt till hösten.

Mot Sveriges bästa företagsklimat

Trollhättan siktar på att ha Sveriges bästa företagsklimat och resultatet från Insiktsmätningen för 2020 visar att Trollhättan har ett företagsklimat i nationell toppklass. Resultatet från undersökningen som riktar sig till lokala fastighetsföretag visar på samma trend – Trollhättans företag är generellt nöjda med Trollhättans Stads arbete.

– Återigen väldigt kul med siffror som visar att våra lokala företag är nöjda och att vi hela tiden tar kliv i rätt riktning. Vi fortsätter resan mot Sveriges bästa företagsklimat, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

I Trollhättan ska det vara enkelt att driva företag

I den nya näringslivsstrategin är just Företagsklimat utpekat som ett prioriterat strategiskt område med målsättningen att det ska vara enkelt att driva företag i Trollhättan.

– Det är otroligt glädjande att se att de insatser vi gör för att förbättra förutsättningar, dialog och samverkan med våra lokala företagare faktiskt ger resultat. Arbete med företagsklimat är en ständigt pågående process för oss, säger Helena Kortered, näringslivschef Trollhättans Stad.

Tillsammansarbete med fastighetsägarna

Näringslivsenheten har flera samverkansprojekt med fastighetsägare i Trollhättan. Exempelvis pågår just nu ett arbete med en omstart- och etableringsstrategi för centrum i nära samarbete med fastighetsägare som är verksamma där. I centrum finns det också ett specifikt nätverk för fastighetsägare.

– Utöver det här så har vi givetvis kontinuerliga dialoger med våra fastighetsägare ute i de olika verksamhetsområden i Trollhättan. När vi är lyhörda och samarbetar kring Trollhättans utveckling och kan mötas i behov och utmaningar så blir vi riktigt starka tillsammans, säger Robin Mashallah, näringslivsutvecklare Trollhättans Stad.

Senast granskad 2021-05-17 av JOSÅKEBEN