Tre personer sitter i ett möte runt ett bordl inbjudna företagare i Trollhättan

Tyck till om vårt Företagsklimat

Under första kvartalet av 2020 genomförs Svenskt näringslivs enkätundersökning om vårt företagsklimat. Ett bra företagsklimat är inte sällan ett frö till framtida företag, men också ett avstamp för de företag som finns att växa. Era svar är viktiga så om du som företagare fått enkäten skulle vi uppskatta om du tar dig tid att svara. Ju fler som svarar desto bättre underlag får vi att jobba med och vi kan gemensamt göra större skillnad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Årets enkät genomförs under januari-april 2020 och redovisas 26 maj. Resultaten från enkätundersökningen 2020 används för att sammanställa rankingen över företagsklimatet som presenteras den 23 september 2020. Enkätsvaren utgör två tredjedelar av rankingen, den andra tredjedelen består av statistik från SCB och UC AB. 

I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag. 

Inför årets upplaga ändrar rankingmakarna lite på förutsättningarna. I årets enkät behöver till exempel företagarna bara svara på politikernas, tjänstemännens och allmänhetens attityder till näringslivet. Tidigare ingick även skola och media. Det har även tillkommit nya områden i formuläret så som Brott och otrygghet och kommunal upphandling. Även den statistiska delen av rankingen får nya inslag. Från att titta på hur många som bor i en kommun och har ett jobb ändras fokus till hur många jobb som skapas i kommunen.

Vi strävar efter att hela tiden förbättra Trollhättans företagsklimat. Därför är era svar på enkäten viktiga, det ger oss en bättre bild över hur vi ska arbeta framåt. Har du fått enkäten, skicka in dina svar så hjälps vi åt att skapa en förändring som är bra för Trollhättan.

Mer information om företagsklimat

Senast granskad 2020-01-30 av ANNNIL