Bild på kugghjul med texten economic forecastingslivsenheten, Trollhättans Stad

Tack för dina svar

Vi på näringslivsenheten tackar för att du så snabbt svarat på våra frågor. Det hjälper oss att få en tydlig lägesbild att förmedla vidare till övriga instanser lokalt, regionalt och nationellt. Det hjälper oss även att få en lokal lägesbild som ger input till vad vi kan behöva göra för insatser längre fram.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Har du frågor om vårt pågående arbete är du välkommen att kontakta oss på näringslivsenheten. 

Här ser du oss som jobbar här

 

Senast granskad 2020-06-10 av Anna Nilsson