Tack för dina svar

Stort tack för att du så snabbt svarat på våra frågor. Det hjälper oss att få en så sann och tydlig lägesbild att förmedla vidare till övriga instanser lokalt, regionalt och nationellt.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Har du frågor om vårt pågående arbete är du välkommen att kontakta oss på näringslivsenheten. 

Här ser du oss som jobbar här

 

Senast granskad 2020-03-16 av Anna Nilsson