Alla kan arbeta eller hitta studier som leder till arbete

Emil Lindberg är en kreativ praktiker. Nu lagar han bilmotorer på en bilverkstad. SIUS-konsulenten Rouzbeh Namaki stöttar under med regelbundna besök under arbetsträningen. Ung komp Trollhättan arbetar för att alla i målgruppen ska komma ut i arbete och studier.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

 Det är ordning och reda på bilverkstaden, i Trollhättan. Ljuset flödar in genom den stora garagedörrarna. Stämningen är familjär och skämtsam, här är Emil Lindberg en självklar del av gemenskapen.

– Nu har jag mitt drömjobb. Jag har alltid skruvat och varit lite av en uppfinnare i smyg. I verkstan arbetar jag med saker jag kan och tycker om. ”Rossis” stöd är som en extra protes för mig!, berättar Emil Lindberg.

SIUS-konsulenten Rouzbeh Namaki stöttar unga som har psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Målet är att matcha arbetsplatsen efter ungdomens behov. I mötet med Emil Lindberg fanns ett gemensamt bilintresse som naturlig utgångspunkt. SIUS-konsulenten har flera arbetsgivarkontakter bland bilverkstäder.

– Ja, jag arbetar mest mot privata arbetsgivare, det finns chanser på praktikplatser som leder till anställningar med SIUS-stöd. Som jag ser det har jag har jag två uppdragsgivare i Ung komp, dels de sökande, dels arbetsgivarna.

Rouzbeh Namaki uppfattar sin roll i Ung komp-teamet som något friare än det ursprungliga SIUS-uppdraget. I projektet får han större möjligheter att delta i hela processen i olika ärenden, från analys till regelbundna uppföljningar.

– Min drivkraft är att verkligen se unga som Emil. Jag är så imponerad av honom, har är helt självlärd och utvecklas jättemycket. Men det krävs tid för att fånga upp vad varje ungdom är bra på. 

Under besöket i bilverkstaden kommer nya frågor spontant. Hur ser det ut med inlägg i arbetsskorna? Att stå en hel dag på hårt golv är extra ansträngande med en benprotes. Ingen fara, det är redan ordnat. Så hur fungerar det att arbeta med små detaljer? Kanske det är dags att skapa verktyg som kan underlätta finmekaniken? SIUS-konsulenten föreslår att Emil Lindberg och en arbetsterapeut tänker ut något klokt tillsammans.

Ser helheten

Ung komp Trollhättan är ett självgående team med lokaler mitt i Trollhättan. I huset finns även frivården. Det är nära till andra viktiga myndigheter, som socialtjänsten och Försäkringskassan. Trollhättan är en industristad, som kämpar med stor segregation. Många ungdomar i Ung komp lever i ett socialt utanförskap, med psykisk ohälsa, drogproblematik och kriminalitet som följd.

Socialtjänsten är en myndighet som många i målgruppen kommer i kontakt med. Ung komp-teamets socialsekreterare fungerar därför som en länk mellan Ung komp och kommunens insatser.

– Mitt uppdrag är arbeta för att få ut våra unga i självförsörjning, utifrån deras förmåga. Vi stöttar praktiskt där det finns behov, beskriver socialsekreterare Sarah Luisa Balia.

Helhetsperspektivet är viktigt för alla medarbetarna i teamet. Många av deltagarna står långt från arbetsmarknaden och har en tuff tillvaro. Men tid, tålamod och tillit leder till resultat. Även Ung komps deltagare kommer ut i arbete och studier.

– Vi försöker flera gånger och vi ger inte upp i kontakten med ungdomarna. Vår styrka är att vi är flera yrkeskompetenser som arbetar parallellt med olika frågor runt deltagarna. Vägarna mellan oss i teamet är korta och effektiva. Vårt samarbete gör att deltagarna kommer ut snabbare i självförsörjning. 

Meningsfulla möten

Tillräckligt med personalresurser är en framgångsfaktor. Ung komp Trollhättan har tre kundresurser i teamet. En av dem är Linda Saffo. Hon fokuserar på att bygga relationer med deltagarna.

– Den personliga supporten är så viktig. Mitt mål är att bygga ännu bättre kontakt och förtroende med våra sökande och arbetsgivare. Jag gör regelbundna besök ute på arbetsplatserna och följer även upp per telefon, hinner hon berätta innan ett nytt uppföljningsbesök väntar.

Det praktiska engagemanget är en av Ung komp Trollhättans styrkor. SIUS-konsulenten har till exempel en frivillig jour alla dagar i veckan, ”det gör jag gärna, jag kommer ju mina sökande så nära”. För Emil Lindbergs del gör den omsorgen stor skillnad. Med hjälp av Ung komps stöd har han skapat större struktur och trygghet. Nu ska arbetsträningen förhoppningsvis leda till en anställning.          Men en bilmekaniker utan händer är det rimligt? Ja, varför inte. Emil Lindberg fokuserar på möjligheter.

– Jag gillar att vara kreativ och hitta praktiska lösningar. I Ung komp får jag hjälp så att jag mår bättre och kan arbeta igen. Mitt liv är meningsfullt.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida

Senast granskad 2017-12-05 av Katarina Loodh