Ett skrivbord med papper med stapel- och cirkeldiagram

Åtgärder för Trollhättans näringsliv

Trollhättans näringsliv är hårt drabbat av effekterna av corona-pandemin. Trollhättans Stad får många samtal från företag som upplever stora problem. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Som ett led i det har Trollhättans Stad beslutat om ett par näringslivsfrämjande åtgärder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
  • Tidigarelägga utesäsongen

Vi erbjuder caféer och restauranger att öppna sina uteserveringar tidigare än vanligt och dessutom avgiftsfritt under mars, april, maj. 

  • Fakturan kommer senare

Vi kommer inte att fakturera för markupplåtelse gällande uteserveringar förrän tidigast 1/8. Vanligtvis brukar dessa fakturor gå iväg i april för säsongen.

  • Generösa betalningstider

Uppdatering: istället för långa betalningsdatum som vi först informerade om skickas fakturan senare. I praktiken blir effekten densamma för berörda - betalningen kan alltså göras senare än vanligt.

Lättnader även för föreningar

Det är inte bara företag som har det ekonomiskt tufft just nu, även ideella föreningar drabbas av intäktsbortfall när cuper och matcher ställs in i syfte att minska smittspridningen. Kultur- och fritidsförvaltningen som har hand om de anläggningar som föreningarna hyr har fattat beslut om att inte kräva hyra av de föreningar som ställer in arrangemang med anledning av covid-19.

 

Kraftsamling kring näringslivet

Många insatser är på gång från europeiskt, nationellt och regionalt håll för att minska de ekonomiska konsekvenser som följer av smittspridningen av coronaviruset covid-19. För att kunna bryta ner detta lokalt har en strategigrupp startats bestående av aktörer som utifrån sina kunskaper och erfarenheter spelar en viktig roll i de åtgärder som kan komma att behöva göras för att stärka och på olika sätt stötta vårt lokala näringsliv. Här finns aktörer som Arbetsförmedlingen, Västra götalandsregionen, Fyrbodal, Kunskapsförbundet, Högskolan Väst, Bank, Trygghetsråd och flera olika fackliga representanter med.


2020-03-20: För att få en lokal lägesbild skickade Trollhättans Stads näringslivsenhet ut en enkät till våra företag för att mer i detalj se hur vårt näringsliv påverkas av den rådande situationen.

Filmen nedan är en intervju med näringslivschefen, Helena Kortered där hon berättar om ögonblicksbilden som enkäten visar.

Kartläggningen visar, liknande det vi ser nationellt, att det är de företag som tillhör besöksnäringen som just nu är hårt drabbade. Den visar även att många branscher ser oroväckande på framtiden då de prognostiserar för intäktsbortfall de närmsta månaderna. 
Viktigt att komma ihåg är att denna kartläggning är en ögonblicksbild utifrån hur företagen uppfattade sin situation den dag de svarade på enkäten och att den snabbt ändras.

 

Se varje frågas resultat i en samlad redovisning

 

Senast granskad 2020-12-28 av CLABEN