Lila bakgrund, vit text: Besökssprint: 30 företagsbesök på en dag. Två inklippta bilder från digitala företagsbesök.

30 företagsbesök på en dag – lyckad första Besökssprint för Trollhättans Stad

Den 18 maj gjorde politiker och tjänstemän från Trollhättans Stad en Besökssprint där de genomförde drygt 30 digitala företagsbesök under en dag. Tanken med företagsbesöken är att få veta mer om företagens villkor, behov, utmaningar och möjligheter och även hur Trollhättans Stad kan stötta företagen ytterligare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Företagens input viktig för Trollhättans Stads arbete

Trollhättans Stad bjöd in till en Besökssprint för företagsbesök den 18 maj, där företag som var intresserade av att träffa politiker och tjänstemän fick göra en intresseanmälan. Det resulterade i 30 anmälningar och bokade företagsbesök som nu genomförts.

– Det blev många trevliga och värdefulla besök. Generellt är företagarna nöjda och tycker Trollhättan är en bra stad vilket är väldigt kul. Samtidigt har vi också fått viktig input i frågor som vi vet att vi behöver stötta upp i, till exempel kring kompetensbehov och rekrytering. Ett stort tack till de företag som tog sig tid att möta oss, det hjälper oss att bli bättre, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Även Helena Kortered, näringslivschef på Trollhättans Stad, är nöjd med dagen.

–  Jag är jättenöjd med de företagsbesök som gjordes! Vi har fått in flera konkreta frågor och önskemål som vi vill hjälpa och stötta företagen med – exempelvis lokalförfrågningar, nätverk för nystartade företag och lotsa företag som vill engagera sig mer i Trollhättans utveckling till rätt forum. Det är precis detta som företagsbesöken handlar om, säger Helena.

Stärka och utveckla den lokala kraften

En ny näringslivsstrategi antogs i april, som lyfter fyra strategiska områden och prioriteringar som näringslivsutvecklingen i Trollhättan ska fokuseras kring.

– Vi behöver bli ännu bättre på att möta och förstå våra lokala företags villkor så att vi tillsammans kan utveckla Trollhättans näringsliv. Målsättningen är ju att våra Trollhätteföretag ska ha det bra och få möjlighet att växa om de vill – där behöver vi stötta med att skapa rätt förutsättningar. Dessutom vill vi ju också se fler som startar företag här och att fler företag ska etablera sig i Trollhättan, säger Helena Kortered.

Ny Besökssprint till hösten

En ny Besökssprint med företagsbesök planeras till hösten.

– Det här är absolut något vi ska fortsätta med och vi hoppas att fler företag anmäler sig. Att få träffa och lära känna våra lokala företag på det här sättet betyder mycket för oss och vi kände att det var väldigt uppskattat av de företag som var med den 18 maj. Nu ska vi arbeta vidare med det vi fick till oss från besöken, vi tar frågor och funderingar som kom in under besöken vidare så företagen får en bra återkoppling säger Helena Kortered.

Information om höstens Besökssprint uppdateras framöver på hemsidan: trollhattan.se/foretagsbesok

Relaterad information

Deltagare i Besökssprint våren 2021

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande
Monica Hanson, kommunalråd
Peter Eriksson, oppositionsråd
Said Niklund, stadsdirektör
Johan Bengtsson, samhällsbyggnads- och utvecklingschef
Helena Kortered, näringslivschef
Emma Hansson, miljöchef
Josefin Kaldo, planchef
Fredrik Hallstensson, gatu- och parkchef
Livio Benedetto, näringslivsutvecklare
Robin Mashallah, näringslivsutvecklare
Madeleine Sedeline, näringslivsutvecklare
Kristina Engstrand, utvecklingsledare  

Senast granskad 2021-05-27 av JOSÅKEBEN