Västra götalandsregionen

Vi hjälper företag med utvecklingskapital och gör det möjligt för kvinnor och män, som vill starta företag eller utveckla sitt företag, att få tillgång till kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. Vi satsar också mycket på att utveckla samarbetet mellan näringsliv, universitet och högskolor. Hos Västra götalandsregionen finns stöd som riktar sig till företag och som har som syftet att medfinansiera insatser som leder till nyinvesteringar, globalisering, ökad sysselsättning eller produktion. En del av stöden kan även sökas av ideella organisationer. 

Vi vill att Västra Götaland är platsen där det lönar sig att utveckla en idé. Därför arbetar vi tillsammans med företagsfrämjande organisationer, inkubatorer, universitet och högskolor med att främja entreprenörskap och företagande. Vi hjälper också företag med utvecklingskapital och gör det möjligt för kvinnor och män, som vill starta företag eller utveckla sitt företag, att få tillgång till kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling.

Västra götalandsregionen

Senast granskad 2015-11-25 av CLASBEN