Leader+

Vi söker boende, företagare och föreningar för samarbete kring ett projekt för att utveckla landsbygden i Trollhättans kommun. 

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Vill du vara med i ett leaderprojekt?

Projektet är öppet för boende i:

  • Edsvid
  • Gärdhem
  • Velanda
  • Lagmansered
  • Norra Björke
  • Sjuntorp
  • Fors
  • Rommele
  • Upphärad
  • Åsaka


Anmälan till: Pär Löwenlid, Näringslivsenheten, Trollhättans Stad
Tel: 0520-49 68 01, 0705-10 73 15
par.lowenlid@trollhattan.se

Leader Göta Älv

Hushållningssällskapet Väst

Senast granskad 2014-07-07 av elin.bom@trollhattan.se