Leader+

Vi söker boende, företagare och föreningar för samarbete kring ett projekt för att utveckla landsbygden i Trollhättans kommun. 

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Vill du vara med i ett leaderprojekt?

Projektet är öppet för boende i:

  • Edsvid
  • Gärdhem
  • Velanda
  • Lagmansered
  • Norra Björke
  • Sjuntorp
  • Fors
  • Rommele
  • Upphärad
  • Åsaka


Anmälan till: Helena Kortered, Näringslivsenheten, Trollhättans Stad
helena.kortered@trollhattan.se 

Leader Göta Älv

Senast granskad 2020-09-17 av katarina.loodh@trollhattan.se