Näringslivschefen och upphandlingschefen

Företagsklimat

På väg mot Sveriges bästa företagsklimat!

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Nu påbörjar vi, Trollhättans stad tillsammans med näringslivet, en stor satsning för att förbättra företagsklimatet!

Företagsklimat har en visad koppling till både sysselsättning och befolkningstillväxt, det vill säga ett starkt företagsklimat på en ort har betydelse för stadens utveckling både på kort och lite längre sikt.

Startskottet för vår satsning gick i våras då stadens alla förvaltningschefer deltog i en workshop tillsammans med ett 50-tal företag från de sex olika företagarföreningarna med syftet att få en bild över företagens förväntningar över respektive förvaltning ansvarsområde.

Under sommaren har även en enkät skickats ut till alla förvaltningarnas medarbetare med frågeställningen hur vi ser på näringslivet och näringslivets roll för Trollhättans utveckling.

Nu pågår ett planeringsarbete som ett första steg mot vårt mål att förbättra Trollhättans ranking i framför allt SKL:s nationella Öppna jämförelser inom området företagsklimat. 

På väg mot Sveriges bästa näringslivsklimat! 

Senast granskad 2019-09-09 av Anna Nilsson