två som sitter i möte

Företagsklimat

På väg mot Sveriges bästa företagsklimat!

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Trollhättans Stad vill tillsammans med det lokala näringslivet och andra aktörer skapa förutsättningar för Sveriges bästa företagsklimat. Det har betydelse för både jobb och tillväxt, vilket även genererar fler invånare och högre skatteintäkter som gynnar Trollhättans utveckling.

Därför jobbar vi dagligen med att förbättra stadens arbete med att stärka företagsklimatet och snabbt hantera ärenden såsom mark- och lokalförfrågningar, bygglov och serveringstillstånd. Här fortsätter vi bland annat följa upp Trollhättans ranking i SKR:s mätning av företagsklimatet i landets kommuner (Insikt). Enligt tidigare mätningar har Trollhättan varit topp 10 i kommuner med 40 000 invånare eller fler under de senaste tre åren.

Men vi är inte nöjda. Trollhättan ska toppa rankingar kring företagsklimat och fortsätta skapa goda förutsättningar så fler entreprenörer väljer att företag, befintliga företag trivs och växer samt att fler flyttar sin verksamhet till Trollhättan. En viktig pusselbit är ett starkt företagsklimat.

Företagsklimat i siffror

Trollhättans stad jobbar aktivt med att följa upp ranking kring företagsklimat. Vi har valt att fokusera på två årliga undersökningar som görs av dels Svenskt näringslivs samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För att följa Trollhättans rankingutveckling klicka på nedanstående länkar. 

Svenskt näringsliv 

Sveriges Kommuner och Regioner

Senast granskad 2019-12-19 av Clara B