Svart bakgrund med en rykande kaffekopp och texten "Samhällsbyggnadsfrukost"

Samhällsbyggnadsfrukost

Samhällsbyggnadsfrukost är ett koncept där delar ur näringslivet blir inbjudna till temafrukostar med samhällsbyggnadsfokus. Syftet är att skapa en dialog kring vårt arbete och prata om hur vi kan utveckla det vi gör och bli ännu bättre.

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra hjärtan pumpar för Trollhättan och vi brinner för dess framtid och utveckling. Vi jobbar brett för att hela tiden förbättra hur vi planerar staden, jobbar med myndighetsutövning och bemöter våra kunder: dig! Vi vill träffa dig för att berätta mer om vad vi gör och göra dig mer delaktig. Välkommen på Samhällsbyggnadsfrukost!

Upplägg för Samhällsbyggnadsfrukost

Varje månad blir verksamheter från näringslivet inbjudna till en Samhällsbyggnadsfrukost med ett särskilt tema. Vilka som får inbjudan varierar beroende på tema. Syftet är att informera om Trollhättans Stads arbete inom samhällsbyggnad – allt ifrån hur staden planeras till specifika frågor/teman om myndighetsutövning där näringslivet är berörda – och bjuda in till dialog och delaktighet.

Vårt mål är att ge näringslivet en ökad förståelse för och ett ökat engagemang i vårt arbete med att planera staden och ett forum för att kunna ge oss bra input för att utveckla våra verksamheter.

Samhällsbyggnadsfrukostar

2019

 • 25 september, tema: En ny del av din stad - Vårvik
 • 18 oktober, tema: Mötesplatsen Drottningtorget 
 • 22 november, tema: Hur bygger vi bostäder för framtiden? 

2020

 • 22 januari, tema: Framtidens mobilitet
 • 31 januari, tema: Parkeringar i centrum
 • 4 mars, tema: Uteserveringar
 • 17 mars: inställt p.g.a. Covid-19
 • 7 april - inställt p.g.a. Covid-19
 • 13 maj - inställt p.g.a. Covid-19
 • 10 juni - inställt p.g.a. Covid-19
 • 19 augusti - tema kommer
 • 30 september - tema kommer
 • 28 oktober - tema kommer
 • 25 november - tema kommer
Senast granskad 2020-03-19 av Josefin Åkesson Bengtsson