Föreläsning med publik i förgrunden och föreläsare i bakgrunden, text "bodialog"

Bodialog

Bodialogen är vårt mötesforum riktat mot aktörer från bostadsmarknaden. Syftet är att informera kring pågående och kommande utvecklingsprojekt i staden och öppna upp för dialog kring dessa.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Upplägg för Bodialogen

Två gånger om året bjuds aktörer från bostadsmarknaden in för att få veta mer om vad som är på gång i Trollhättan. Planer, projekt, bostadsbyggande - ja, allt som rör utvecklingen i kommunen. Både tjänstemän och politiker från staden finns på plats under mötet.

Vårt mål är att ge näringslivet en ökad förståelse för och ett ökat engagemang i vårt arbete med att planera staden och ett forum för att kunna ge oss bra input i utvecklingsfrågor. 

Kommande Bodialoger

  • Hösten 2019 - se inbjudan
  • Våren 2020 - mer information kommer 
Senast granskad 2019-08-13 av Josefin Åkesson Bengtsson