Föreläsning med publik i förgrunden och föreläsare i bakgrunden, text "bodialog"

Bodialog

Bodialogen är vårt mötesforum riktat till aktörer på bostadsmarknaden. Syftet är att informera kring pågående och kommande utvecklingsprojekt i staden och öppna upp för dialog om Trollhättans utveckling.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Om Bodialogen

Två gånger om året bjuds aktörer från bostadsmarknaden in för att få veta mer om vad som är på gång i Trollhättan. Planer, projekt, bostadsbyggande - ja, allt som rör utvecklingen i kommunen. Både tjänstemän och politiker från staden finns på plats under mötet.

Vårt mål är att ge näringslivet en ökad förståelse och skapa engagemang kring vårt arbete med att planera och utveckla Trollhättan. Det är också ett forum för att kunna ge oss bra input i utvecklingsfrågor. 

Kommande Bodialoger

  • Hösten 2019 - se inbjudan
  • Hösten 2020 - Digital Bodialog, tema: Trollhättan växer 
Senast granskad 2020-11-25 av Josefin Åkesson Bengtsson