Näringslivsrådets loggor

Representanter i Näringslivsrådet

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Staden & offentlig verksamhet representeras av:

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande

Monica Hansson, kommunalråd

Peter Eriksson, oppositionsråd

Ulrika Strandrot Frid, stadsdirektör

Dick Eriksson, näringslivschef

Anders Torslid, Kraftstaden AB

Britt-Inger Gravander, Arbetsförmedlingen

Näringslivet representeras av:

Magnus Westberg, Vattenfall

GKN, David Bergman

Semcon, Andreas Andersson

Kung Oscar, Anna Hartman

Swedbank, Thomas Eriksson

Leissner Data, Per Frykner

Profil, Jan Holmqvist

BINAR, Leif Gustavsson

Scandic Swania, Charlotta Sandblom 

Nevs, Fredrik Fryklund

 

Senast granskad 2018-03-05 av clara.bengtsson@trollhattan.se