Två personer från Försvarsmakten på yrkesmässan

Yrkesmässa

Hur blir man veterinär? Vad gör en ingenjör? Vilket gymnasieprogram? Vad tjänar man?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättan anordnas sen några år tillbaka årligen en stor yrkesmässa för alla åttondeklassare i Trollhättan. En hel dag är Lyrfågelskolan ockuperad för att ge plats åt 20 stycken yrkeskategorier och 700 elever från hela Trollhättan. Av årets utställare stod 10 stycken av dem för elevernas önskemål och 10 stycken stod för att de inom kort kommer vara bristyrken.  

Arbetsförmedlingen står som huvudarrangör tillsammans med Trollhättans Stad med syftet att i ett tidigt stadie förbereda ungdomarna i att göra ett klokt och genomtänkt gymnasieval samt för att skapa ett vidgat perspektiv om olika yrkeskategorier. De stora arbetsgivarna GKN, NÄL och Försvarsmakten gav 20 minuter långa presentationer som var välbesökta. Även Arbetsförmedlingen gav en översiktlig och informativ presentation om olika branscher och vad som krävs för att nå dit och vad en behöver tycka om för att jobba med till exempel service. 

Från Försvarsmakten kom Helena Stulen och Omar Hajdarevic som båda tyckte att initiativet till yrkesmässan var riktigt bra. Dels utifrån Försvarsmaktens perspektiv då de får chansen att tala direkt till en blivande målgrupp och att ge en bild utav vad de arbetar men också ur ett jämställdhetsperspektiv – alla 14-åringar i hela Trollhättan, oavsett bakgrund, får samma chans att träffa på nya yrken. ”Jag tycker det känns bra och rättvist när ungdomar som ännu inte kan svenska språket men som använder sig utav tolk kommer fram till oss och är intresserade och nyfikna! Då har man fångat upp alla ungdomar”, sa Helena Stulen. 

Senast granskad 2017-08-18 av CLASBEN