Vybild, älven en stilla höstdag

Vägen vidare

Vägen vidare riktar sig främst mot utrikesfödda kvinnor som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Målet med projektet är att rusta deltagarna för att komma vidare mot sitt mål, oavsett om det innebär praktik, studier eller arbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att kunna delta aktivt krävs en så pass god språkkunskap att det går att ta emot information och föra enklare diskussioner utan tolk. För att tiden i projektet ska bli värdefull är ett individuellt engagemang en förutsättning.

Merparten av verksamheten inom Vägen vidare sker i grupp, men deltagarna har även att möjlighet till enskilda vägledande samtal med projektledarna. Inom projektet kommer vi att fördjupa oss i frågor som berör våra valda teman. Föreläsningar i olika ämnen kommer att varvas med gruppdiskussioner och studiebesök. Under projekttiden kommer deltagarna kontinuerligt jobba med egenreflektion.

Våra teman är:

  • Fritid och hälsa
  • Digital kompetens
  • Jämställdhet
  • Ekonomi
  • Utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Demokrati
  • Familjeliv

Efter de inledande 12 veckorna följer en praktikperiod på 12 veckor.

Följ Vägen vidare på Instagram

Senast granskad 2021-08-09 av CECWIL