Trampolinen logotyp

Trampolinen

Trampolinen är till för dig mellan 20 och 29 år med någon form av funktionsnedsättning/ohälsa eller har behov av extra stöd för att nå/komma närmare arbetsmarknaden eller studier. Trampolinen är även till för kvinnor upp till 45 år med främst psykisk ohälsa eller i behov av extra stöd.

Enhet Besöksadress Trampolinen Österlånggatan 47 461 30 Trollhättan

Vi hjälper dig att komma in på arbetsmarknaden

Vi erbjuder individuellt stöd och planering med samtal, studiebesök, praktik/arbetsträning och gruppträffar. På gruppträffarna diskuterar vi arbetsmarknad, arbetsliv och hur man söker arbete.

Vårt mål är att 40 procent av deltagarna skall uppnå (helt eller delvis) egen försörjning genom arbete alternativt studier inom ett år.

Projektet finansieras av Trollhättans Samordningsförbund.

Kontakt

Stina Kjellström
Försäkringskassan
010-118 51 44
stina.kjellstrom@forsakringskassan.se

Laila Nilsson
Trollhättans Stad
0520-49 56 16
laila.nilsson@trollhattan.se

Agnes Arag
Arbetsförmedlingen
010-488 58 08
agnes.arag@arbetsformedlingen.se

Hemsida

www.softleg.se

www.samverkanvg.se

Senast granskad 2019-07-24 av Cecilia Wilson