Järnvägsräls som visar vägen framåt

Stationen - en väg till förändring

Är du mellan 18-29 år, arbetslös, bor på Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv? Då är du välkommen till Stationen på Lantmannavägen 119 där du kan få hjälp att ta tag i din situation, hjälp att komma ut på arbetsmarknaden eller kanske börja studera!

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vår tanke är att det finns en väg för alla oavsett hur din situation ser ut just nu. I samverkan med Verksamhetsområde arbetsmarknadsstöd, Arbetsförmedlingen och övriga myndigheter/samhällsfunktioner kommer vi att göra allt vi kan för att hjälpa dig att hitta just din väg.

Vill du så kan vi! Kontakta oss för mer info!

Socialpedagoger

Anna Hansson
0520-49 50 84

Eva Forssell
0520-49 58 37

Följ Stationen på Facebook

 

 

 

Senast granskad 2019-07-24 av Cecilia Wilson