Samordningsförbundet

Den 1 januari 2009 bildades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förbundet bygger på två tidigare samordningsförbund som båda har en lång tradition av finansiell samordning och verksamhetsmässig samverkan.

Information om förbundet

På Samordningsförbundets webbplats kan du läsa vidare om Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps verksamhet, styrelsens sammansättning, organisation, protokoll och en hel del annat. På sidan finns också information om övrig samverkan inom rehabiliteringsområdet på både regional och nationell nivå. 

Samordningsförbundets webbplats

Senast granskad 2021-07-30 av CECWIL