Samordningsförbundet

Den 1 januari 2009 bildades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Person
Ansvarig tjänsteman Ann Kickeus 0520-49 69 49
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Förbundet bygger på två tidigare samordningsförbund som båda har en lång tradition av finansiell samordning och verksamhetsmässig samverkan.

Vid utökningen av de båda samordningsförbunden Trollhättan och Grästorp tillkom även Lilla Edet som ett nytt kommunområde i den finansiella samordningen.

Information om förbundet

På Samordningsförbundets webbplats kan du läsa vidare om Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps verksamhet, styrelsens sammansättning, organisation, protokoll och en hel del annat. På sidan finns också information om övrig samverkan inom rehabiliteringsområdet på både regional och nationell nivå. 

Samordningsförbundets webbplats

Senast granskad 2020-07-15 av Cecilia Wilson