Buske med vita blommor i förgrunden, och i bakgrunden ligger stadsvyn som speglar sig i även. Solen skiner.

Krami

Krami vänder sig till dig som på grund av din kriminella och sociala bakgrund har svårt att finna, få och behålla ett arbete. Tillsammans med personal från arbetsförmedling, kriminalvård och socialtjänst kan du hitta en fungerande väg till arbete och ett liv du själv väljer.

Verksamhet

Krami

Hitta hit

Idrottsvägen 23 461 40 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheten är helt frivillig och bygger på att du har bestämt dig för att förändra ditt liv.

  • Du är man eller kvinna 18 och uppåt.
  • Du bor i Trollhättan och Vänersborg.
  • Du är i behov av stöd för att finna, få och behålla ett arbete.
  • Du är aktuell inom kriminalvård, socialtjänst och/eller arbetsförmedling.
  • Du är drogfri och har ett ordnat boende/barnomsorg.

Kontrakt

För att få börja på Krami krävs att du skriver på ett kontrakt där du förbinder dig att:

  • vara drogfri och nykter
  • leva laglydigt
  • lösa konflikter på ett lugnt och förnuftigt sättutan hot och våld.

Mer information

Varje onsdag klockan 14:00 har Krami öppen information i Kramis lokaler på Idrottsvägen 23 i Trollhättan. Välkommen!

Läs mer på Kramis webbplats

 

Senast granskad 2021-07-26 av CECWIL