Krami

Krami

Krami vänder sig till dig som på grund av din kriminella och sociala bakgrund har svårt att finna, få och behålla ett arbete. Tillsammans med personal från arbetsförmedling, kriminalvård och socialtjänst kan du hitta en fungerande väg till arbete och ett liv du själv väljer.

Enhet Krami Idrottsvägen 23 461 40 Trollhättan 010-171 34 19

Verksamheten är helt frivillig och bygger på att du har bestämt dig för att förändra ditt liv.

  • Du är man eller kvinna 18 och uppåt.
  • Du bor i Trollhättan och Vänersborg.
  • Du är i behov av stöd för att finna, få och behålla ett arbete.
  • Du är aktuell inom kriminalvård, socialtjänst och/eller arbetsförmedling.
  • Du är drogfri och har ett ordnat boende/barnomsorg.

Varje onsdag klockan 14:00 har Krami öppen information i Kramis lokaler på Idrottsvägen 23 i Trollhättan. Välkommen!

Läs mer på Kramis webbplats

Informationsfolder om Krami Trollhättan-Vänersborg

Senast granskad 2019-07-24 av Cecilia Wilson