ALL-IN

En väg in - flera vägar ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

ALL-IN

Hitta hit

Österlånggatan 47 461 30 Trollhättan

Förutsättningar för deltagande

ALL-IN är ett ESF-projekt som riktar sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot självförsörjning.

Samordnad kartläggning

När en person bedöms vara aktuell för deltagande i ALL-IN skickas en enkel remiss till utnämnd kontaktperson. Kontaktpersonen bokar därefter in individen på ett samordnat kartläggningssamtal.

Det som framkommer i kartläggningen ligger till grund för att tillsammans med deltagaren, utifrån dennas behov och mål, skapa en plan. Inom ALL-IN äger varje deltagare sin egen plan.

Insatser inom ALL-IN

  • Du och ditt liv - Språkutbildning
  • Hälsoskolan - Hälsofrämjande och motivationshöjande aktivitet
  • Vägen vidare - Arbets- och studieförberedande insats

Mer information om ALL-IN

ALL-INs webbplats

ALL-IN Trollhättans webbplats

ALL-IN på Facebook

Hur görs en ansökan?

Ansökan skickas till:

Trollhättans Stad
Arbetsmarknadsstöd
Box 931
461 29 Trollhättan

 

Vybild, älven en stilla höstdag

Vägen vidare

Vägen vidare riktar sig främst mot utrikesfödda kvinnor som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Målet med projektet är att rusta deltagarna för att komma vidare mot sitt mål, oavsett om det innebär praktik, studier eller arbete.

Senast granskad 2021-08-02 av Cecilia Wilson