ALL-IN

En väg in - flera vägar ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Deltagardelen av ALL-IN avslutades 2021-12-31.

ALL-IN var ett projekt som Trollhättans Stad medverkade i under perioden 2019-09-01 till 2021-12-31. Projektet erhöll medel från Europeiska socialfonden.

Målgruppen var utrikesfödda, främst, kvinnor som stod långt ifrån arbetsmarknaden och som var i behov av stöd för sin försörjning. Det övergripande syftet var rusta dessa individer för att komma vidare mot studier och/eller arbete.

För mer information besök ALL-IN - Hem (allinsamverkan.se)

 

Vybild, älven en stilla höstdag

Vägen vidare

Vägen vidare riktar sig främst mot utrikesfödda kvinnor som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Målet med projektet är att rusta deltagarna för att komma vidare mot sitt mål, oavsett om det innebär praktik, studier eller arbete.

Senast granskad 2022-01-14 av CECWIL